Vassås Ødegård

Fra undersøkelsene

I skogen på Vassås ble det funnet rester etter en forlatt gård fra middelalderen.

Dette er første  og eneste gang det er funnet et helt gårdsanlegg fra middelalderen i Vestfold. Restene ble oppdaget høsten 1999 i det som nå er tett skog. I 2002 begynte arkeologene sine utgravninger av gårdsanlegget.

Gårdsanlegget består av steingjerder, hustuft, åkrer, rydningsrøyser og koksteinhaug m.m. Fordi området kun har vært benyttet til skog og beitemark i flere hundre år har anlegget nærmest blitt liggende urørt. Utgravningen var et samarbeidsprosjekt mellom Hof kommune, Hof Historielag, grunneier, Universitetets kulturhistoriske museer, Norsk Institutt for kulturminneforskning og Vestfold fylkeskommune.

Her kan du lese prosjektrapporten

Rustne gjenstander i Jern

Publisert:

01.02.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01