Applaus

Applaus er et toårig kulturprogram for private og offentlige bedrifter i Vestfold.

Kulturopplevelser på arbeidsplassen

Som en del av Applaus får bedriftene som deltar varierte og spennende kulturopplevelser, fremført på arbeidsplassen i arbeidstiden. De ansatte får møte håndplukkede, profesjonelle utøvere i intime forestillinger. For mange av utøverne er arbeidsplassen en ny fremføringsarena, og det nære møtet med publikum skaper god stemning. Av og til inviterer vi bedriftene ut til opplevelser på større kulturarenaer i fylket.

Økt trivsel på jobb

Bedriftene i Applaus melder om økt trivsel og økt interesse for kunst og kultur blant sine ansatte. Å dele kulturopplevelser sammen med kollegaer gjør at man blir bedre kjent med hverandre, og styrker fellesskapsfølelsen på arbeidsplassen. Vestfold fylkeskommune arbeider hver dag for å bidra til at flere av fylkets innbyggere skal få tilgang til kunst og kultur. Applaus er en viktig del av denne satsingen, og skal bidra til at flere innbyggere får oppleve kunst og kultur av høy kvalitet i sin hverdag.

Applaus 2024

Applaus tar en kunstpause i 2024 og ser fram til nye kunst- og kulturopplevelser i 2025. Har du spørsmål om programmet og status er det bare å ta kontakt.

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 23.01.2024 kl.14:45

Dag Henrik Skatteboe
Rådgiver kultur / prosjektleder Applaus
Yvonne Pleym
Rådgiver kultur