Marked for Musikk

Marked for Musikk er en nasjonal arena for visning av konserter og musikkproduksjoner rettet mot barn og ungdom, og arrangeres i uke 43 hvert år i Larvik.

Foto: Lars Optad

Marked for Musikk sitt overordnede mål, er at flere barn og ungdom i Norge skal få oppleve konserter av høy kvalitet.

Konsertarrangører fra hele Norge

På Marked for Musikk får arrangører fra kulturhus, festivaler, biblioteker og Den kulturelle skolesekken i løpet av tre effektive dager, se, evaluere og finne konserter tilpasset sine unge publikummere. Marked for Musikk er også en betydningsfull kompetanse- og nettverksarena for alle som jobber med musikkformidling til denne målgruppa.

Samarbeidsprosjekt

Marked for Musikk er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune og Kulturtanken. 

Se markedformusikk.no for mer informasjon om arrangementet.

 

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 09.06.2023 kl.12:01

Natasha Peevor-Johnson
Rådgiver kultur / prosjektleder Marked for Musikk
Linda Gjersøe Helseth
Musikkprodusent / programansvarlig Marked for Musikk