Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunst- og kulturopplevelser for seniorer.

Kulturtilbudet Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning som skal stimulere samarbeid mellom kultursektoren og helse- og omsorgssektoren. Målet er å sørge for kunst- og kulturtilbud på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Fylkeskommunen forvalter ordningen, og deler ut tilskudd til kommunene som gjennomfører aktivitetene. Det er den enkelte kommune som programmerer innholdet og gjennomfører arrangementene.

Om tilskuddsordningen

Det er satt av 1 288 000 kroner til Den kulturelle spaserstokken i budsjettet for 2024.

Følgende prinsipper ligger bak fordelingen:

  • Fordelingsnøkkel etter antall eldre over 67 år i kommunene (grunnlag SSB)
  • Skriftlig anmodning om utbetaling av midlene fra kommunene
  • Utbetaling til kommunene vil skje i løpet av første tertial påfølgende år
  • Fylkeskommunen inviterer inn til 1-2 nettverksmøter i året for de i kultursektoren og helse- og omsorgssektoren som jobber med DKSS i kommunene

Det er kommunene som gjennom sin rapportering, søker midler for neste år.

Frist for rapportering: 1.mars 2024.

NB: Ordningen gir ikke tilskudd til bevertning, investeringer, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling.

Rapporteringsskjema Den kulturelle Spaserstokken

 

Publisert: 16.11.2020 Oppdatert: 03.04.2024 kl.12:59

Solveig Foster-Pilkington
Rådgiver kultur