Kunstnerstipend

Kunstnerstipendene skal bidra til at profesjonelle kunstnere i fylket vårt skal ha mulighet til videreutvikling og kompetanseheving.  Søknadsfrist er 15. mars.
Scenekunstforestilling
Skuespiller, regissør og dramatiker Nina Ossavy (til venstre) mottok ett av fem kunstnerstipend i 2022.

Vestfold fylkeskommune har en årlig økonomisk ramme på 150 000 kroner til kunstnerstipender. Hvert år deles det ut tre stipender på 50 000 kroner. Stipendene er rettet mot profesjonelle eller nyutdannede kunstnere med virke i Vestfold, og skal gi kunstneren mulighet for egenutvikling gjennom studieturer, reiser, kurs eller kunstnerisk utforskning.

SØK OM KUNSTNERSTIPEND HER 

Søknadskriterier

  • Kunstnere innen alle kunstarter kan søke
  • Søkeren er en profesjonell utøver eller nyutdannet kunstner som har sitt virke i Vestfold
  • Stipendet kan gå til kompetanse- og utviklingstiltak, som studieturer, reiser, kurs og kunstnerisk utforsking
  • Stipendet kan ikke gå til finansiering av ordinære offentlige utdanningstilbud
  • Stipendet kan unntaksvis mottas mer enn én gang

Krav til søknaden

  • Hva man søker stipend til
  • Målsetting for stipendperioden
  • Kunstnerisk aktivitet året før
  • Søknaden må inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter
  • Egeninnsats og eventuell annen finansiering må synliggjøres

Søknadsprosedyre

Søknadsfrist: 15. mars

Stipendmottakere 2022

I denne filmen får du en presentasjon av mottakerne av kunstnerstipender for 2022:

 

 

Publisert: 13.12.2019 Oppdatert: 24.01.2024 kl.12:45

Yvonne Pleym
Rådgiver kultur