Vestfolds litteraturpris

Litteraturprisvinner 2012 Jørn Lier Horst
Foto: Vestfold fylkeskommune

Publisert:

29.04.2024

Oppdatert:

29.04.2024 kl.09:34

Vestfold fylkeskommune bevilger hvert år et beløp for utdeling av Vestfold litteraturpris. Litterær og faglig kvalitet tillegges særlig vekt når vinneren skal kåres. Pr. 2024 er prisen et arbeidsstipend på kr. 25 000, samt et arbeid av en kunstner fra fylket. Vestfold litteraturpris er primært en skjønnlitterær pris. Kandidater kan kun foreslås av andre enn forfatteren selv.

Formålet med Vestfolds litteraturpris er å synliggjøre, stimulere og utvikle den litterære skriftkulturen i Vestfold. Prisen kan både tildeles forfattere av skjønnlitteratur og sakprosa.

En foreslått kandidat skal være en aktiv forfatter som har tilknytning til Vestfold gjennom sin biografi og/eller sitt virke. 

Jury 

Juryen for Vestfolds og Telemarks litteraturpris består av fem medlemmer oppnevnt av fylkesrådmannen med slik fordeling: 

 • 1 medlem fra Pris- og stipendkomiteen i Vestfold og Telemark fylkeskommune (leder) 
 • 1 medlem fra bibliotek i Vestfold og Telemark oppnevnt av Biblioteksjefmøtet 
 • 1 fylkesekstern litteraturkritiker oppnevnt av fylkesdirektøren
 • 1 medlem fra Vestfold fylkeskommune oppnevnt av fylkesdirektøren
 • 1 medlem fra det litteraturfaglige miljøet ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold

Jurymedlemmene velges for to år, og kan gjenvelges for én ny toårsperiode. Ved endringer i juryen bør en sikre både kontinuitet og fornyelse.  

Kriterier 

 • Prisen kan tildeles på grunnlag av en debut, en enkelt bok, et påbegynt eller et avsluttet forfatterskap 
 • Forslag til kandidater må inneholde en beskrivelse av kandidatens utdanning, tilknytning til Vestfold, forfatterens kunstneriske arbeid, og en begrunnelse for hvorfor personen foreslås som kandidat til litteraturprisen
 • Vestfolds litteraturpris kan mottas av samme aktør kun én gang
  Begrunnede forslag på kandidater kan fremmes av både personer og institusjoner. Forslagene må være juryen i hende senest 15. august i utdelingsåret 
 • Overrekkelse av Vestfolds litteraturpris legges til et åpent publikumsarrangement i regi av Vestfold fylkeskommune. Prisen deles ut av fylkesordføreren. Juryens leder holder en tale der juryens begrunnelse inngår.

Prisen ble innstiftet i 1997, og ble frem til 2009 utdelt av bokhandelen Norli i Tønsberg (tidligere Olafsens Bog- og Papirhandel). Vestfold fylkeskommune overtok eierskap og rettigheter til prisen og utdelingen i 2012. Ved fylkessammenslåinga med Telemark i 2020 ble prisen utvidet til Vestfold og Telemarks Litteraturpris. Dette varte fram til fylkesdelinga i 2023. Fra 2024 ble prisens navn igjen Vestfolds litteraturpris.

Les retningslinjene for prisen.

 

Steinar Engeland
Steinar Engeland

Rådgiver. Fylkeskoordinator for fribyarbeidet i Vestfold. Litteraturformidling, publikumsutvikling og arenautvikling.

steinar.engeland@vestfoldfylke.no

40914171