Internasjonale prosjekter

Er du en kommune eller profesjonell kulturaktør som er interessert i å utforske mulighetene for internasjonalt samarbeid innen kulturfeltet? Fylkeskommunens tilskuddsordning for internasjonale kulturprosjekter tilbyr støtte til prosjekter som fremmer kunnskapsutveksling og kulturdeling på tvers av landegrenser.
Illustrasjon av jordklode omgitt mennesker med ulike hudfarger
Foto: Getty/wildpixel

Vi ønsker at Vestfold-aktører får muligheten til å knytte bånd utenfor Norges grenser, utforske nye perspektiver og skape aktivitet på kunst- og kulturfeltet som beriker både Vestfold samfunnet og internasjonale kulturarenaer. 

Den totale potten i 2024 er på 150 000 kroner og søknadene behandles fortløpende.

Hvem kan søke?

Kommuner og profesjonelle kulturaktører i Vestfold.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Utvikling av internasjonale prosjekter
 • Nettverksbygging
 • Partnersøk
 • Egenandel til deltagelse i programmer

Aktiviteten skal bidra til å realisere målsettinger i fylkeskommunens kulturstrategi.

Internasjonalisering er ett av seks hovedtemaer i Vestfold og Telemark sin kulturstrategi, og har følgende målsettinger:

 • Fylkeskommunen er en attraktiv partner i internasjonale prosjekter og samarbeid.
 • Globale impulser preger utviklingen på kulturområdet.
 • Kvaliteten på kulturtilbudet er hevet gjennom deltagelse i internasjonale nettverk.
 • Fylkeskommunen medvirker til internasjonal kunnskapsproduksjon og kulturutveksling.
 • Utvalgte fyrtårn er synlige internasjonalt.
   

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist og søknader blir behandlet fortløpende.

Søknadsskjema

 

Du kan lese mer om andre finansieringsordninger og hvordan fylkeskommunen kan bistå deg her.

Blant EUs finansieringsordninger finner du Kreativt Europa, EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet har en budsjettramme på 2,4 milliarder euro i perioden 2021-2027.

Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og å nå ut til et større europeisk publikum. Kreativt Europa består av to delprogrammer: Kultur og MEDIA.

 

 

Publisert: 04.07.2022 Oppdatert: 18.04.2024 kl.09:44

Natasha Peevor-Johnson
Rådgiver kultur / prosjektleder Marked for Musikk