Gjennomføre eksamen

Foto: ImageMedia

Rammer for eksamen

Retningslinjer for eksamen

Eksamensadministrasjonen har ansvar for å utarbeide og fastsette retningslinjer for eksamen i
Vestfold, samt planlegging og gjennomføring av lokalt gitt eksamen for elever og privatister. Lokalt gitte eksamener er alle eksamener som ikke er laget av Utdanningsdirektoratet.

Dokumentene Retningslinjer for lokalt gitt eksamen og Eksamensreglement skal bidra til å sikre at lokalt gitt eksamen gjennomføres på en forsvarlig og lik måte i tråd med nasjonale og lokale forskrifter. 

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen

Eksamensreglement

Som privatist bør du sette seg deg godt inn i reglene for eksamen.

Eksamensreglement

Gyldig legitimasjon på eksamensdagen

Hva er gyldig legitimasjon?

Vi godtar følgende legitimasjon:

 • Pass
 • Norsk ID-kort
 • Norsk førerkort utstedt etter 01.01.1998 (også digitalt førerkort)
 • Norsk bankkort med bilde
 • Norsk oppholdskort
 • Forsvarets ID-kort
 • ID-kort fra EØS- og EFTA-stater
 • Førerkort fra Danmark, Sverige, Finland og Island
 • Norsk reisebevis for flyktninger
 • Norsk utlendingspass, NB: dette er ikke godkjent hvis det er utstedt for enkeltreise

Kopi av legitimasjon eller utgått legitimasjon vil ikke bli godtatt. Har du ikke med deg gyldig legitimasjon på eksamensdagen får du ikke avlegge eksamen.

Skriftlig eksamen

Eksamen kan være med eller uten forberedelse

For fag som har forberedelsesdel vil forberedelsesdelen ligge tilgjengelig på udir.no på forberedelsesdagen fra kl. 09.00:

Finn informasjon om ditt fag

Eksamenssted og eksamensdato

På skriftlig eksamen er eksamensdato oppgitt i det du melder deg opp til eksamen. 

Skriftlig eksamen vil for de aller fleste privatister foregå i Framhallen i Larvik. Oppmøtetid er kl. 08.00.

Du må dobbeltsjekke informasjonen i Privatistportalen tett opp mot din eksamen slik at du er sikker på hvor du skal ha eksamen.

Kart og adresse til Framhallen i Larvik

Parkering utenfor Framhallen:
Det er mange parkeringsplasser utenfor Framhallen. Noen av parkeringsplassene krever parkeringsavgift.

Det er også flere stasjoner for kollektivtransport i nærheten. Du bør undersøke dette i god tid før eksamen.

Pålogging for eksamenskandidater

Alle kandidater som skal ta eksamen logger seg inn på https://kandidat.udir.no/ ved eksamensstart. Nettsiden tar deg automatisk videre til riktig gjennomføringssystem.

Eksamen etter læreplanen Kunnskapsløftet 2006 (LK06) og todelte eksamener

I dette gjennomføringssystemet vil du få presentert eksamensoppgavene i en PDF, enten trykket eller digitalt. Oppgaver kan besvares og leveres elektronisk eller på papir.

Du må bruke egen PC ved eksamen. Vi anbefaler ikke nettbrett/Chromebook. Er du svært usikker på bruk av PC, kan du velge å skrive på papir. Det er vakter i eksamensrommet som vil veilede deg i pålogging og levering. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.

Todelte eksamener leveres også i dette gjennomføringssystemet. Del 1 av eksamensbesvarelsen må leveres på papir. Del 2 kan leveres elektronisk eller på papir.

Krav til teknisk utstyr:

 • Viktig informasjon når du bruker PC: du er selv ansvarlig for at du har nyeste versjon av programvare du skal benytte, og at programvaren fungerer som det skal
 • Du må ha med deg egen PC som har trådløst nettverkskort (anbefaler ikke nettbrett/Chromebook)
 • Du må sikre at du har et skriveprogram på din PC som fungerer UTEN internettforbindelse
 • Vi anbefaler Word. Det fungerer IKKE med Word/skriveprogram i skyen (Office 365, Google Chroomebook)
 • Test at ditt skriveprogram fungerer og er aktivert UTEN internett FØR du møter opp til eksamen 
 • Hvis du bruker et annet program enn Word så må du sjekke at programmet kan lagre besvarelsen som Word-fil eller PDF-fil
 • Om dette ikke fungerer så må du skrive på papir 
 • Hele besvarelsen må leveres elektronisk (lastes opp)
 • Det vil ikke være mulig å skrive ut besvarelsen
 • Udir.no vil du også finne tekniske krav for å ta eksamen
Eksamen etter læreplanen Kunnskapsløftet 2020 (LK20)

I dette gjennomføringssystemet vil du få presentert oppgavene i et interaktivt oppgavesett i nettleseren din. Det betyr at det ikke er mulig å levere eksamensbesvarelsen på papir eller å få eksamensoppgaven på papir. Hele eksamensgjennomføringen foregår digitalt.

Krav til teknisk utstyr:

 • Viktig informasjon når du bruker PC: du er selv ansvarlig for at du har nyeste versjon av programvare du skal benytte, og at programvaren fungerer som det skal
 • Du må gjennomføre eksamen på en maskin med oppdatert programvare og nettleser
 • Du må ha med deg hodetelefoner
 • Udir anbefaler å bruke kablede hodetelefoner
 • I noen fremmedspråk trenger du et spesialisert tastatur (digitalt eller fysisk)
 • Se Udir.no for mer informasjon om tekniske krav
Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Utdanningsdirektoratet gir på sine nettsider informasjon om Bruk av hjelpemidler til eksamen og Nasjonale føringer for nettbaserte hjelpemidler

Nettbaserte hjelpemidler

Oversikt over tilgjengelige nettbaserte hjelpemidler i Vestfold fylkeskommune finner du på på eksamen.vtfk.no (felles eksamensportal for Vestfold og Telemark fylkeskommuner).

Nettbaserte hjelpemidler blir kvalitetssikret helt frem til eksamen. Dersom det underveis i kvalitetssikringen oppdages feil eller at hjelpemidlene inneholder ulovlige verktøy, som kunstig intelligens, vil tilgangen til disse kunne bli trukket tilbake.

Verdt å vite: 

 • Eksamensoppgavene er utformet på en slik måte at det ikke er nødvendig å bruke en bestemt nettressurs eller annen kilde for å kunne svare på oppgavene
 • Fylkeskommunen skal sikre at alle kandidater har tilgang til de nettbaserte hjelpemidlene som finnes på den nasjonale listen over nettressurser
 • De nettbaserte hjelpemidlene er begrenset til å gjøre oppslag. Du har ikke mulighet til å bruke de som kommunikasjonshjelpemiddel. Andre funksjoner, for eksempel video, lydklipp, lenker, søk, pålogging m.fl. kan være utilgjengelig på eksamen
 • Nettbaserte hjelpemidler og lisenser som er kjøpt inn på skolenivå, kommer i tillegg til oversikten som er felles for alle fylkeskommuner. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes til særskilt tilrettelegging for enkeltelever. Privatister har tilgang til de samme lisensbaserte hjelpemidlene som elever, under forutsetning av at man har kjøpt egen lisens

Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett:

Fagene matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, samfunnsøkonomi 2 og treningslære 1 har todelt eksamen. Det betyr at du har tilgang til ulike typer hjelpemidler på del 1 og del 2. 

 • Del 1: skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Du skriver del 1 på papir som du får utdelt fra eksamenskontoret
 • Del 2: alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra kommunikasjon. Du er koblet til internett med begrenset tilgang og kan benytte de nettbaserte hjelpemidlene. Du er selv ansvarlig for å ha med deg PC/nettbrett til del 2. På enkelte oppgaver under del 2 skal du bruke digitale verktøy. Det er derfor ikke tilstrekkelig med enkel kalkulator og grafisk kalkulator for å kunne løse alle oppgavene i del 2
  • Excel kan være et forslag til regneark
  • GeoGebra kan være et forslag til program som inneholder både CAS (Computer Algebra system) og graftegner. Her kan du laste ned gratisprogrammet GeoGebra
  • Nødvendig programvare må være innstallert på PC/nettbrett i forkant av eksamen
Fag med krav om spesielle hjelpemidler

I noen fagkoder er det krav om bruk av spesielle hjelpemidler/digitale verktøy på eksamen:

Juks på eksamen

Eksempler på juks er:

 • å kommunisere med andre
 • bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget
 • bruk av chatbot eller tilsvarende teknologi
 • bruk av oversettelsesprogrammer i språkfag 

Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er:

 • du får eksamen i faget annullert
 • du kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter
Hodetelefoner

Disse retningslinjene gjelder for hodetelefoner:

 • kan ikke være koblet til musikkspiller eller telefon
 • både kablede og trådløse hodetelefoner kan brukes (det anbefales å bruke kablede)
 • hodetelefoner er et krav til flere eksamener etter LK20
 • se informasjon om ditt fag for hva som gjelder

Dersom andre forstyrres av lyden, vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet. Dersom dette ikke overholdes kan hodetelefonene bli inndratt under eksamen.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Eksamenssted og eksamensdato

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen foregår mandag til torsdag kl. 16.30 – 21.30 i perioden april - juni og november - desember.

Du kan ikke bytte eller endre eksamenstidspunkt eller eksamenssted.

Vi gjør oppmerksom på at eksamensdatoer i Privatistportalen før 1. april ikke er endelige, og kan bli endret fram til denne datoen. Eksamensdato etter 1. april er endelig. For høsteksamen er datoen 1.november.

 • Bruk skolenes hovedinngang. Døren stenges når eksamen starter
 • Du vil bli tatt inn når det er din tur. Du må derfor påregne ventetid
 • Dine eksamener kan foregå på forskjellige skoler
 • Ta med gyldig legitimasjon med bilde. Hvis du kommer for sent, eller har glemt legitimasjon, kan du ikke regne med å få ta eksamen

Obs! Din eksamen kan arrangeres i et annet fylke:
Dersom du skal ha muntlig eksamen i morsmål/fremmedspråk kan det hende at eksamen må avholdes i et annet fylke. Reisekostnader må dekkes av den enkelte privatist. Det samme gjelder fagkoder som Vestfold fylkeskommune ikke har tilgjengelige sensorer i, og som dermed må arrangeres i et annet fylke. Husk derfor å logg deg inn i Privatistportalen for å få bekreftet endelig eksamenssted.

Eksamenssteder Praktisk informasjon
Greveskogen videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettsbygget, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Sandefjord videregående skole Eksamen i kroppsøving: Idrettshallen, som er et eget bygg bak hovedbygget/skolen
Hjelpemidler
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Digitale verktøy og åpent internett kan benyttes. 
 • Digital kommunikasjon er tillatt i forberedelsestiden, så lenge det ikke forstyrrer andre kandidater. I forberedelsestiden må du oppholde deg i forberedelsesrommet.
 • I forberedelsestiden kan du ta notater som du kan bruke som en støtte under hele eksamen.
 • Det er kun notater gjort under forberedelsestiden som kan brukes under selve eksamen. Disse kan skrives for hånd eller digitalt.
 • Hvis du ønsker å benytte internett under forberedelsestiden, må du selv sørge for at du har internettilgang og nødvendig utstyr.
Slik gjennomføres muntlig eksamen

Forberedelse: 30 minutter

 • Du får et tema eller en problemstilling 30 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden.
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget.
 • I språkfag kan du få en lytteprøve.

Eksamensgjennomføring

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang
 • Eksamenstiden er inntil 30 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Slik gjennomføres muntlig-praktisk eksamen

Forberedelse: 45 minutter 

 • Du får et tema eller en problemstilling 45 minutter før eksamen starter. Denne skal du jobbe med i forberedelsestiden
 • Eksamensoppgaven tar utgangspunkt i sentrale kompetansemål i faget og skal gi rom for at du får vist bredde- og dybdekunnskap. Eksamensoppgaven skal være åpen og legge til rette for at du får vist din samlede kompetanse i faget

Eksamensgjennomføring 

 • Du avgjør selv om du vil starte eksamen med en innledning/presentasjon om temaet/problemstillingen eller om du vil starte fagsamtalen med en gang
 • Eksamenstiden er inntil 45 minutter uavhengig av om du har valgt å ha en presentasjon eller ikke
 • Hvis du har valgt å ha en innledning/presentasjon, skal den vare i maks. 1/3 av eksamenstiden
 • Muntlig-praktisk eksamen skal inneholde en eller flere praktiske øvelser. De praktiske øvelsene kan i noen fag foregå i samspill med andre. Det praktiske innslaget kan ta utgangspunkt i gjennomførte prosjekt, feltarbeid, spillsituasjon, elevøvelser, objektsamling, mappe etc.

I fagsamtalen vil du få utdypende spørsmål til temaet/problemstillingen som du har fått, og/eller til den praktiske delen av eksamen. Det er kompetansen som vises under eksamen som skal vurderes. Målet med eksamensgjennomføringen er at du skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Muntlig-praktisk eksamen i naturfag, fysikk, kjemi og biologi

 • Du må forberede deg på å kunne gjøre en eller flere praktiske øvelser på eksamen
 • I fagene kjemi og fysikk må du ta med lommeregner og tabeller
 • Du kan ta med deg en oversikt/liste/journal for gjennomgåtte øvelser når du møter til eksamen
 • Som privatist må du sørge for å ha gjennomført de øvelsene som læreplanen krever

Muntlig-praktisk eksamen i geofag

 • Du må forberede deg på å kunne vise praktiske ferdigheter og redegjøre for praktiske forhold knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven på eksamen
 • Det skal ikke leveres noe til eksamenskontoret i forkant av eksamen

Muntlig-praktisk eksamen i kroppsøving

 • Møt ferdig skiftet med treningstøy og innesko
 • I løpet av eksamen kan sensorene stille deg spørsmål om teorien knyttet til det du utfører praktisk
Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Karakteren for muntlig og muntlig-praktisk eksamen offentliggjøres etter hver kandidat.

Praktisk eksamen

Du vil få nærmere beskjed om gjennomføringen av praktisk eksamen (eksamensdato og eksamenssted) i god tid før eksamen. 

For de aller fleste blir praktiske eksamener for privatister gjennomført ved en av de videregående skolene i fylket.

Obs! Din eksamen kan arrangeres i et annet fylke:
Dette gjelder fagkoder som Vestfold fylkeskommune ikke har tilgjengelige sensorer i, og som dermed må arrangeres i et annet fylke. Husk derfor å logg deg inn i Privatistportalen for å få bekreftet endelig eksamenssted.

Forberedelsestid

Praktisk eksamen for privatister har 24 timers forberedelsestid. 

I forberedelsestiden får privatisten utlevert forberedelsedel med formell informasjon om eksamen (forberedelsestid, eksamenstid, tillatte hjelpemidler med mer), tema for forberedelsen og kjennetegn på måloppnåelse til eksamen.

Privatisten skal ha tilgang på veiledning i samlet gruppe i inntil to timer fra fagperson. Privatisten skal få informasjon om hva som skjer på eksamensdagen og hva som vil være grunnlaget for vurderingen. Privatisten skal videre planlegge gjennomføring av den praktiske oppgaven som skal løses på eksamensdagen. Selve eksamensoppgaven skal ikke deles ut før eksamensdagen. 

Du vil finne mer informasjon om eksamensgjennomføring for praktisk eksamen i retningslinjene for lokalt gitt eksamen i kapittel 7.

Eksamensgjennomføring

Eksamenstid er inntil 5 timer inkludert vurdering. Privatisten skal gjennomføre et planlagt arbeid som skal resultere i et produkt eller utført oppdrag. Praktisk eksamen kan organiseres med flere privatister i samme lokale, men eksamen gjennomføres likevel individuelt med individuell vurdering.

Vurdering

Det er det praktiske arbeidet utført på eksamensdagen som skal vurderes. Arbeid utført i forberedelsestiden skal som hovedregel ikke inngå i vurderingen, men vil legge premisser for hvordan den enkelte privatist løser eksamensoppgaven. Ved praktisk eksamen er det privatistens mestring i forhold til kjennetegn på måloppnåelse som følger med eksamensoppgaven som skal vurderes. 

Offentliggjøring av eksamenskarakter

Eksamenskarakteren skal offentliggjøres på eksamensdagen. Skolen bestemmer selv på hvilken måte offentliggjøringen skjer, men karakteren skal settes etter hver privatist.  

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Det er ikke utarbeidet eksamensveiledninger i alle fag.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Det er utarbeidet eksamensveiledninger for muntlig og muntlig-praktisk eksamen i fellesfag. Eksamensveiledningene beskriver rammer for eksamen og forslag til vurderingskriterier i det enkelte fag. Vurderingskriteriene er kun veiledende.

Fag med muntlig eksamensform:

Eksamensveiledning samfunnskunnskap, SAK1001

Eksamensveiledning norsk yrkesfag, NOR1263

Eksamensveiledning norsk studieforberedende og påbygg, NOR1269 og NOR1272

Eksamensveiledning engelsk studieforberedende og yrkesfag, ENG1008 og ENG1010

Eksamensveiledning geografi, GEO1003

Eksamensveiledning historie studieforberedende, HIS1010

Eksamensveiledning historie påbygg, HIS1011

Eksamensveiledning religion, REL1003


Fag med muntlig-praktisk eksamensform:

Eksamensveiledning naturfag studieforberedende, NAT1007

Eksamensveiledning naturfag yrkesfag, NAT1008-NAT1017

Eksamensveiledning naturfag påbygg, NAT1018

Skriftlig eksamen

Det er laget eksamensveiledninger i flere fag til skriftlig eksamen, som gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene. Du vil også kunne finne tidligere gitte eksamensoppgaver.

Tidligere eksamensoppgaver sentralt gitt eksamen

Tidligere eksamensoppgaver lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger lokalt gitt eksamen

Eksamensveiledninger sentralt gitt eksamen

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 09.05.2024 kl.14:12