Honorar ved eksamen

Eksamensadministrasjonen i fylkeskommunen honorerer oppdrag knyttet til privatisteksamen, mens skolene honorerer oppdrag knyttet til eleveksamen. Denne siden er relevant for sensorer, eksamensvakter og skoleadministrasjon.

Honorarsatser for elev- og privatisteksamen

Det er ulike satser for elev- og privatisteksamen. Dokumentene under beskriver satser for de ulike eksamensformene/oppdragene, og hvordan dette skal registreres.

Eleveksamen - honorar

Privatisteksamen - honorar

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 30.05.2024 kl.11:10

Spørsmål?

Kontaktinfo eksamensadministrasjonen

For privatister: 
privatist@vestfoldfylke.no

Andre henvendelser: 
eksamen@vestfoldfylke.no 

Telefon:
33 34 42 05

Åpningstider telefon

Tirsdag kl. 09.00-11.00

Torsdag kl. 12.00-14.00