BRUA: sammen om fag- og yrkesopplæring

BRUA er et samarbeidsprosjekt mellom NAV i Vestfold og Telemark, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Målet med prosjektet er at flere arbeidssøkere starter og fullfører fag- og yrkesopplæring.
AI-generert illustrasjon av bro
Målet med prosjektet er at flere arbeidssøkere starter og fullfører fag- og yrkesopplæring.
Foto: AI-generert illustrasjon

Koordinatorene i BRUA skal hjelpe til der alle eksisterende systemer i NAV og fylkeskommune er tatt i bruk, men der arbeidssøkere under utdanning fortsatt står i fare for eller har avbrutt videregående opplæring. 

Prosjektets varighet er fra 2023 til 2026. BRUA er en videre utvikling av Samarbeidsmodellen (se under). Det er planlagt at modellen som utvikles i BRUA-prosjektet, blir videreført inn i drift etter prosjektets slutt i 2026.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med en av prosjektkoordinatorene (faktaboks til høyre).

BRUA_prosjektkoordinatorene.jpg
Fra venstre: Prosjektkoordinatorene Lill Berit Løyte Sjøsåsen (NAV), Sølvi Nymo (Telemark fylkeskommune), Anne Merete Kløverød (NAV) og Lena Marie Fekene (Vestfold fylkeskommune).

Mer om samarbeidsmodellen

Samarbeidsmodellen er et samarbeid mellom NAV Vestfold og Telemark, Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. 

Hvis du som NAV-veileder trenger hjelp til å veilede arbeidssøkere som ønsker videregående opplæring for voksne, kan du ta direkte kontakt på telefon med veiledere i fylkeskommunen. Disse hjelper til med veien videre for søkere.

Veilederne i fylkeskommunene kan svare på spørsmål om hva arbeidssøker har av tidligere utdanning, hva som kan realkompetansevurderes, rett til rekvalifisering og eventuelt andre svar på spørsmål om utdanning. 

Les mer i veiledningen om videregående opplæring for NAV-veiledere

Styrker individuelle opplæringsløp

BRUA-prosjektet handler om å styrke de individuelle opplæringsløpene (lilla boks i modellen over). Det skal skje ved å utvikle modellen med følgende samhandlingsroller og aktiviteter:

  • Koordinatorrollen
  • Etablering av lag rundt kandidaten
  • Bedriftssamarbeid
  • Tett på i skole og bedrift
  • Styrking av overganger skole/lære og lære/arbeid
  • Individuell tilpasning i samarbeid mellom NAV og fylkeskommunen

Publisert: 21.05.2024 Oppdatert: 27.05.2024 kl.13:01

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en BRUA-koordinator!

Anne Merete Kløverød
NAV Vestfold og Telemark
Mobil: 907 63 624

Lill Berit Løyte Sjøsaasen
NAV Vestfold og Telemark
Mobil: 932 27 598

Lena Marie Fekene
Vestfold fylkeskommune
Mobil: 409 04 324

Sølvi Nymo
Telemark fylkeskommune
Mobil: 922 36 915