Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Du kan søke om denne godkjenningen hvis du har fullført fag- og yrkesopplæring fra Estland, Latvia, Litauen, Polen og Tyskland.

Opplæringen kan vurderes opp mot sluttkompetanse innen følgende norske lærefag:

Norske lærefag som er del av ordningen
Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og yrker etter hvert. Informasjon om dette vil da bli publisert på nettsidene våre.

Har du mesterbrev? Mesterbrev er en høyere yrkesfaglig utdanning, og mester er en lovbeskyttet tittel i Norge. Det er kun Mesterbrevnemda som kan godkjenne utenlandske mesterbrev.

For mer informasjon se hjemmesiden for høyere utdanning og kompetanse

Om godkjenning av fag- og yrkesopplæring

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norsk yrkeskompetanse med og uten fag/svennebrev. Det er det faglige innholdet i opplæringen som avgjør hvilket norsk lærefag din kvalifikasjon skal vurderes opp mot.

Det faglige innholdet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring på videregående nivå opp mot norsk yrkeskompetanse med og uten fag/svennebrev. Det er det faglige innholdet i opplæringen som avgjør hvilket norsk lærefag din kvalifikasjon skal vurderes opp mot.

Fore more information contact:


Recognition of foreign education
Opening hours for the telephone: Tuesdays and Thursdays from 12 pm to 2 pm.

E-post:recognition@hkdir.no

Telefon:+47 21 49 56 09

Norwegian Directorate for Higer Education and Skils

Publisert:

01.01.2024

Oppdatert:

04.01.2024 kl.08:49