Dekning av reiseutgifter

Foto: Drasen_/E+/Getty Images

Skyssgodtgjørelse

Dersom du har tilbud om gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten kan du ha rett til dekning av reiseutgifter til og fra tannklinikken.

Egenandelen for skyss skal følge satsene for Pasientreiser AS. De er fastsatt til 171,- én vei og 342,- tur-retur. 

Reise til og fra tannklinikk skal foretas på den rimeligste måte. Det betyr at offentlig transport skal benyttes framfor egen bil, og at drosje unntaksvis kan benyttes der det ikke er andre muligheter. 

Ta kontakt med tannklinikken du har time hos hvis du lurer på om du får dekket reisen. 

Publisert: 12.05.2020 Oppdatert: 04.01.2024 kl.14:27