For samarbeidspartnere

Her finner du nyttig fagstoff og viktig informasjon om samarbeidsrutiner for tannhelsesektoren og ansatte i kommunene.

Skjemaer

Tilbud- og innmeldingskjema for pasienter i hjemmesykepleie/institusjoner og bofellesskap

Søknad om tannbehandling til voksne rusavhengige

Henvisningskjema helsestasjon

Fagstoff og markedsmateriell

Håndbok i munn- og tannstell

Et informasjons- og veiledningshefte for ansatte i hjemmetjenesten fra Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge

 

Publisert: 13.01.2020 Oppdatert: 04.04.2024 kl.10:04