Helsefremmende og forebyggende arbeid

Tannhelsetjenesten organiserer helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggere i Vestfold, for de ulike prioriterte gruppene og for samarbeidspartnere innen helsevesenet, barnehager og skoler.

Vi underviser på helsestasjoner, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for å fortelle om hva som kan gjøres for å fremme en god tannhelse.

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå målet om best mulig tannhelse for alle. Derfor har vi en aktiv rolle i folkehelsearbeidet i kommunene slik at befolkningen får kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å opprettholde en god tannhelse hele livet.

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • Den offentlige tannhelsetjenesten må i henhold til tannhelsetjenestelovens krav til regelmessig og oppsøkende virksomhet for barn under 3 år, samarbeide med helsestasjon.  

 • En samarbeidsavtale definerer tjenestenes ansvarsområder og rutiner for samarbeid. Det avholdes regelmessige møter og det foregår ulikt tverrfaglig samarbeid i skoler og barnehager. 

 • Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom plikter å henvise til tannhelsetjenesten ved behov

Barnehager
 • Vi er tilgjengelig for alle fylkets barnehager med følgende tilbud: 

  • Besøk i barnehagen for å snakke med barn om tannpuss og kosthold 

  • Delta på foreldremøter med tannhelserelatert informasjon 

  • I tillegg kan barnehagen i mindre grupper komme på besøk på tannklinikken 

  Alle tilbudene er gratis. Ta kontakt med nærmeste offentlige tannklinikk 

Barne- og ungdomsskoler

Vi er tilgjengelige for skolene i fylket med følgende tilbud:

 • Pusseundervisning i 4. klasse
 • Undervisning i 8. klasse med fokus på kosthold, snus og tobakk
 • Undervisning på andre klassetrinn ved forespørsel
 • Delta på foreldremøter med tannhelsefaglig informasjon
Videregående skoler
 • Tannhelseundervisning på helsefaglige linjer. Dette for å øke kunnskapen om munn og tannhelse hos fremtidig helsepersonell.
 • Tannhelseundevisning på barne- og ungdomsarbeiderlinje: Informerer blant annet om tannhelsetjenestens rolle i å avdekke vold og overgrep mot barn og unge. 
Barnevern
 • Tannhelsepersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten jfr Helsepersonelloven.  
 • En samarbeidsavtale skal sikre gode rutiner mellom barneverntjenesten og tannhelsetjenesten for å kunne avdekke omsorgssvikt, overgrep og vold mot barn og unge. 
 • Tannhelsetjenesten har utarbeidet egne rutiner for henvisning til barnevernet. 
Helse og omsorgstjenester
 • Det er utarbeidet en samarbeidsavtale som definerer tjenestenes ansvarsområder og rutiner for samarbeid. 
 • Tannhelsepersonell tilbyr undervisning og har jevnlig kontakt med ledere i de ulike tjenestene. 
Sykehus

Tannhelsepersonell tilbyr undervisning til helsepersonell forespørsel 

Voksenopplæring
 • Tannhelsepersonell tilbyr undervisning til Fagskolene forespørsel 
 • Tannhelsepersonell tilbyr undervisning til Kompetansebyggeren forespørsel 
 • Tannhelsepersonell tilbyr undervisning til Voksenopplæring i kommunene forespørsel. 
Høyskole og universitet
 • Tannhelsetjenesten kan bidra med undervisning ved ulike helsefaglige utdanninger forespørsel.

 

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 17.11.2023 kl.13:06