Skal du klage?

Her finner du informasjon om hvordan du klager på behandling ved offentlige og private tannklinikker.

Klage på behandling ved offentlig tannklinikk

Vi har egne rutiner for hvordan vi behandler klager som gjelder tilbud og behandlinger ved offentlige tannklinikker. Rutinene skal sikre rettssikkerheten til pasienter og ansatte. 

Dette kan du klage på

Du kan klage på at rettighetene dine ikke blir oppfylt, på utført behandling og på behandlers oppførsel.

Slik klager du på behandling

Vi oppfordrer alle til å gå i dialog direkte med den behandleren eller klinikken det gjelder før du retter en skriftlig klage. De beste løsningene finner vi oftest i dialog. Dersom du likvel ønsker å klage må dette gjøres gjennom vårt klageskjema:

Klage på tannhelsetjenesten

Hvis det ikke blir oppnådd enighet, kan du klage videre til seksjonsleder tannhelse i Vestfold fylkeskommune. Hvis du ikke er fornøyd med vedtak fra tannhelsedirektøren kan du klage videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Du kan også rette klagen direkte til Statsforvalteren.

Erstatning for påført skade

Fylkeskommunene har plikt til å være medlem av Norsk pasientskadeerstatning, NPE. Er du påført en skade etter feil i behandling på en av de offentlige klinikkene, vil NPE erstatte det økonomiske tapet. Erstatningen kan omfatte inntektstap, menerstatning og rene utgifter.

Er det økonomiske tapet under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Da kan du i stedet henvende deg direkte til den tannklinikken der skaden skjedde. Det er en foreldelsesfrist på tre år etter at skaden skjedde for å klage til NPE.

Fra 1. januar 2020 er den offentlige tannhelsetjenesten omfattet av pasient- og brukerombudsordningen. Ombudet kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for i den offentlige tannhelsetjenesten.

Klage på behandling ved privat tannklinikk

Det er ikke seksjonsleder for tannhelse i Vestfold fylkeskommune som behandler klager ved private tannklinikker. Skal du klage på tannbehandling ved en privat tannklinikk bør du først ta kontakt med tannlegen som utførte behandlingen.

Hvis dere ikke kommer til enighet og tannlegen er medlem av Den norske tannlegeforening, kan du ta kontakt med Vestfold tannlegeforenings lokale klagenemd. Klagenemda vil behandle klage på den faglige utførelsen av behandlingen.

Hvis du får medhold, kan du oppnå at tannlegen blir bedt om å gjøre behandlingen på nytt, eller tilbakebetale det du har betalt for behandlingen, eller deler av beløpet. Klagenemda tar ikke stilling til krav om erstatning. Det må rettes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) eventuelt avgjøres i rettssystemet.

Du kan også rette klagen på tannlegen direkte til Statsforvalteren.

Erstatning for påført skade ved privat tannklinikk

Privatpraktiserende tannleger har plikt til å være medlem av NPE. Er du påført en skade, dekker NPE skader etter feil i behandling. Erstatningen kan omfatte inntektstap, menerstatning og rene utgifter.

Er det økonomiske tapet under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Da kan du i stedet henvende deg direkte til den tannklinikken der skaden skjedde. Det er en foreldelsesfrist på tre år etter at skaden skjedde for å klage til NPE.

Hjelp til å klage

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. Les mer om hva pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg med på deres nettsider.

Kontaktinformasjon

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Publisert: 09.10.2019 Oppdatert: 14.11.2019 kl.09:23