no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

ЗА ВОЗБУДЛИВОТО ИСКУСТВО СО "WOW"

Возбудливото искуство "WOW" е исклучителен проект кој подлабоко ги разгледува професионалните изведбени уметнички искуства во контекст на училиштето. Под услов дека уметничката целост е задоволителна, што е потребно за учениците да имаат значајно уметничко искуство?

Партнерите

Партнерите на проектот претставуваат девет организации од четири земји (Норвешка, Финска, Исланд и Северна Македонија) и доаѓаат од областите на училиштата и уметноста. Повеќе за партнерите можете да прочитате овде. 

Во 2020 година, "WOW" доби финансирање преку програмата Еразмус+ до август 2023 година. 

Координаторот

Иницијатор и координатор на "WOW" е провајдерот на уметностите за Културниот Училишен Пакет  во општина  Вестфолд и Телемарк во Норвешка. Културниот Училишен Пакет е национална  програма која е дизајнирана за да обезбеди дека сите ученици во Норвешка на возраст од 6 до 19 години редовно да  доживеат професионални уметнички и културни искуства од секаков вид.

Заеднички меѓународен предизвик и позитивното влијание на уметничките искуства

Позадината на "WOW" е дека според национално истражување во Норвешка (UngData 2019) помалку ученици се задоволни во училиштето, релативно многу ученици  искусуваат висок ниво на стрес и има зголемување на ученици кои имаат симптоми на депресија.

Партнерите вклучени во "WOW" сите сведочат за позитивниот влијание на значајните уметнички искуства врз учениците. Тие можат да предизвикаат ангажман и отвореност кон осетливи теми, да предизвикаат критичко мислење и креативност. Уметноста нè развива како луѓе и споделувањето на добри уметнички искуства може да ги обедини учениците и да им придонесе чувство на припадност.

Нашите искуства се поддржани од извештајот на Светската здравствена организација (ВОЗ) од 2019 година “What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being”, кој потврдува дека учеството  во уметностите може да има благодет за нашето ментално здравје и да го зголемува социјалното вклучување.

Сепак, забележуваме разлики помеѓу и во рамките на училиштата во однос на исходите од уметничките искуства. Некои се активни приматели и промотори; други се пасивни и незаинтересирани. И во тоа се многу пропуштени можности. Ова е она што "WOW" сакаше да го истражи: Како можеме да бидеме сигурни дека учениците ќе имаат значајни и разбирливи искуства во средбите со професионални уметници?

Целите на проектот

  • Подобрување на работниот однос меѓу провајдерите на уметностите и училиштата при обезбедување на професионални изведбени уметнички искуства за учениците.
  • Подобрување на организацијата на професионалните уметнички и културни активности во училиштата.
  • Зголемување на бројот на наставници кои ќе ги олеснуваат условите за значајни професионални изведбени уметнички искуства за нивните ученици. 

Алатка  со најдобри практики 

Verktøykasse med ulike verktøy
Foto: Frank Tindvik

Во текот на проектот разменивме искуства и истражувавме практики за подобрување на нашите работни методи. Исто така, тестиравме неколку избрани методи. Резултатот е оваа алатка со најдобри практики која се надеваме ќе обезбеди едноставни совети и идеи за тоа како другите можат да ги искористат професионалните уметнички искуства - и така да ги направат значајни за учениците. Алатката е насочена кон провајдерите на уметностите и училиштата (наставници, контакти за култура и менаџментот  на  училиштето).

Publisert: 29.01.2024 Oppdatert: 21.02.2024 kl.14:33