no,ar,de,en,pl,so,is,fi,mk

НАСТАВНИК

Наставникот е лицето кое е во директен контакт со учениците и поради тоа игра исклучително важна улога во тоа да ги направи уметничките искуства значајни за учениците во нивното училиште. Дури и мали напори може да направат разлика, и еве неколку предлози кои можете да ги испробате:

1. Споделување на информации 

Комуницирајте и вклучете се во активностите со вашите ученици 
 • Споделете информации за наредниот настап со вашите ученици. Размислете за мотивација и инспирација. 
 • Седнете со вашите ученици за време на настапот и споделете го искуството со нив.
Додадете настапи во неделниот распоред 
 • Додадете го настапот во неделниот распоред за родителите да го видат. Споделете линк до повеќе информации или видео презентација, ако е достапна.
Комуницирајте со родителите 
 • Додадете ги уметничките настапи во годишниот работен план програма на училиштето и информирајте ги родителите на почетокот на учебната година за настапите кои учениците ќе ги посетат во текот на годината.
Приклучете се на Тимот за Култура на наставници и работете заедно со Културниот клуб на ученици 
 • Ако вашето училиште има Тим за Култура, побарајте да се приклучите и да придонесете со вашата експертиза. 
  Тимот за Култура се состои од менаџмент на училиштето, ученици и наставници од различни области и создава планови за уметничкиот план и програма на училиштето. Тие исто така учествуваат во изборот на настапи, кога е можно. 
 • Како дел од Тимот за Култура на наставници, можеби исто така ќе можете да работите со Културниот клуб на учениците, група на ученици кои помагаат во организирањето на настани во училиштето. Кога Тимот за Култура и Културниот клуб ќе се состанат, тие можат да се разгледуваат   различни перспективи, што резултира во подобро исход - и заедничкото работење го прави сè подобро и забавно. 

2. Бидете добар водич и пример за останатите

Седнете меѓу учениците и споделете го уметничкото искуство
 • Проширете ја дискусијата и учествувајте во искуството со учениците, кога е соодветно.
Бидете добар пример за останатите
 • Покажете интерес и вклученост за време на настапите.
Водете ги учениците како да бидат добри членови на аудиториумот 
 • Разговарајте со учениците за тоа што значи да бидат добар аудиториум. Какво влијание има нивното однесување врз другите ученици и какво влијание има врз настапувачите на сцената?

3. Да му се даде шанса на учењето

Кратко размислување со учениците веднаш по уметничкото искуство 
 • Ова им обезбедува на учениците можност да ги процесираат и споделат своите мисли, што во завршница им дозволува да научат повеќе од искуството. Исто така, ова го прави уметничкото и културното искуство подобро вградено во училишната култура за наставниците во сите дисциплини. 
 • Користете неколку едноставни прашања кои го поттикнуваат размислувањето. Погледнете ги прашањата што може да ги користите подолу.
Претходно разговарајте за настапот и овозможете на учениците да ги изразат своите чувства откако ќе заврши 
 • Пред: Фокусирајте се на мотивацијата и инспирацијата.
 • По: Дозволете им на учениците да споделат свои чувства, но дадете им време да размислат. 
 • Истотака, можете да размислите за давање на домашна задача поврзана со искуството, на пример, да побарате учениците да го споделат своето разбирање за настапот и нивното мислење за истото.
Разговарајте за темата на настапот
 • TОбидете се да добиете подлабоко разбирање за темата заедно со учениците.
Пуштете музика од наредните концерти
 • Пуштете музика од некои идни настапи на музички артисти како позадинска музика. На овој начин музиката станува позната кога ќе се присуствува на настапот.
Практикување на јазични вештини
 • Искористете го уметничкото искуство со учениците за да вежбаат јазични вештини (странски или мајчин јазик). На пример, можат да објават краток коментар на социјални мрежи (Instagram или други).
Пишување  критики и краток осврт 
 • Користете го уметничкото искуство за учениците да напишат критики или личен осврт за време на часовите или како дел од тест/писмена проверка.
Водење на Дневник/Лог на Културата 

 • Дајте им на учениците можност да размислат, преработат и изразат свои мисли пред и по настапот. 
  Пред: Какви се вашите очекувања? 
  По: Што беше различно од вашето очекување? Како ви се допадна? 
 • Во зависност од возраста на учениците, може да ги побарате да нацртаат слика, направат  фотографија или напишат текст. Кога учениците ќе завршат една книга, добиваат нова и таа ги следи низ нивните години во училиштето. Дигитални методи се исто така можност, особено за поголемите ученици.
Размислете за културата во вашето училиште со вашите ученици 
 • Разговарајте за културата во вашето училиште и како вредностите како разновидност и инклузија се вклопуваат во неа. Можете да користите примери од својата близина, на пример Џејн е наставничка по математика, а обожува научно-фантастични романи. 
Анкети и повратни информации 
 • Прашајте ги учениците за нивните мислења за уметничките настапи и настојувајте да ги завршат сите анкети за евалуација што им се дадени како задача.
 • Овозможете на учениците да ги изразат своите чувства за настапите на огласен панел/постер во изложбениот простор. Ова им дава можност на учениците да размислат, преработат и изразат свои чувства по доживувањето на настап или други културни активности.

 

Published: 29.01.2024 Updated: 21.02.2024 kl.09:46