Disse blir nye ledere i Vestfold

Bilde av Silje Vaadal, Liv Marit Hansen og Bjørn Eirik Bergland.
Fra venstre: Silje Vaadal (foto: Dino Trto/ Horten kommune), Liv Marit Hansen og Bjørn Eirik Bergland.

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

03.04.2023

Oppdatert:

29.09.2023 kl.12:16

Nå er det klart hvem som blir direktør for utdanning og tannhelse, direktør for samfunnsutvikling og stabsleder for organisasjon og digitalisering i nye Vestfold fylkeskommune.

De tre ledige lederstillingene ble lyst ut i begynnelsen av februar og søknadsfristen var 27. februar. Etter tre intervjurunder for hver stilling er det nå klart hvem blir nye ledere i Vestfold fylkeskommune:

  • Liv Marit Hansen, direktør for utdanning og tannhelse
  • Silje Vaadal, direktør for samfunnsutvikling 
  • Bjørn Eirik Bergland, stabsleder for organisasjon og digitalisering

– Vi har fått på plass tre svært godt kvalifiserte ledere til nye Vestfold fylkeskommune. Jeg er veldig fornøyd med disse ansettelsene og gleder meg til å bygge den nye fylkeskommunen sammen med disse tre lederne og de to som allerede er innplassert. Nå er ledergruppa komplett og klar til innsats, sier Toril Eeg, kommende fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Oppstartstidpunktet til de tre nye lederne, er foreløpig ikke avklart. 
 
LES OGSÅ: Innplassering av ledere i Vestfold fylkeskommune 

Direktør for utdanning og tannhelse 

Liv Marit Hansen kommer fra stillingen som konstituert direktør i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Hun leder i dag sektor for næring, innovasjon og kompetanse og sektor for samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima.
 
– Liv Marit Hansen har erfaring både fra videregående skole og fra toppledelsen i fylkesadministrasjonen. Hun har opparbeidet seg god og relevant innsikt, samtidig som hun vil kunne representere noe «nytt» i toppledelsen av sektoren for utdanning og tannhelse, sier Toril Eeg. 
 
– Gjennom tilsettingsprosessen har Liv Marit dokumentert gode lederegenskaper, god forståelse for helheten og en sterk motivasjon for en rolle i ledelsen av Vestfold fylkeskommune, sier Eeg.

Direktør for samfunnsutvikling

Silje Vaadal kommer fra stillingen som kommunalsjef kultur og samfunnsutvikling i Horten kommune.
 
– Gjennom mange år som leder i kommune, har Silje Vaadal opparbeidet seg svært god rolleforståelse og innsikt i fylkeskommunens rolle som samfunnsaktør. Hun har et helhetlig bilde av rollen og virksomheten, og er bevisst på at rollen både skal være synlig internt og en tydelig medspiller i samarbeidet med eksterne aktører, sier Toril Eeg.
 
– I intervjuene har hun vist gode strategiske egenskaper, samtidig som hun er sterk på gjennomføring, opptatt av mål og resultater og er fokusert på sine medarbeidere, sier Eeg.

Stabsleder for organisasjon og digitalisering

Bjørn Eirik Bergland kommer fra stillingen som fagdirektør for strategi og digitalisering i Forsvarsbygg.
 
– Med sin lange erfaring i relaterte stillinger både fra offentlige og private virksomheter, har Bjørn Eirik Bergland opparbeidet seg god innsikt og forståelse for de områdene som denne stillingen skal ha ansvar for, sier Toril Eeg.
 
– Gjennom rekrutteringsprosessen har Bjørn Eirik vist gode lederegenskaper, og referansene underbygger det gode inntrykket han har gitt, sier Eeg.