Innplassering av ledere i Vestfold fylkeskommune

Fylkeshuset i Tønsberg. Foto: Christian Brekke

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

27.01.2023

Oppdatert:

09.02.2023 kl.10:08

Nå er innplasseringen av ledere på nivå 1 i nye Vestfold fylkeskommune gjennomført. Ledige stillinger blir lyst ut i løpet av uke 6.

– Når vi nå går i gang med å bygge de nye fylkeskommunene, har vi vært opptatt av å gi begge organisasjonene gode muligheter fra start. Ketil og jeg har jobbet tett og godt sammen om innplasseringen av ledere i våre ledergrupper for å få til dette, sier Toril Eeg, prosjektleder for nye Vestfold fylkeskommune. 

Ketil Reed Aasgaard er prosjektleder for byggingen av nye Telemark fylkeskommune. 

 – Vi har gjort en helhetlig og grundig vurdering, og innplassert ledere på nivå 1 i hver av fylkeskommunene. Dette setter både Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune i stand til å komme raskt i gang med å bygge nye organisasjoner. Jeg ser virkelig fram til å jobbe sammen med de nye lederne i Vestfold fylkeskommune, sier Eeg. 

Ledere på nivå 1 tilsvarer dagens direktører, mens ledere på nivå 2 tilsvarer dagens seksjonsledere.

LES MER: Toril Eeg på plass i Vestfold

Innplasserte ledere

Det er totalt fem stillinger i fylkesdirektørens ledergruppe. To ledere fra dagens fylkeskommune er innplassert i nye direktørstillinger i Vestfold fylkeskommune: 

  • Gunnar Berg Treidene, direktør for samferdsel
  • Arve Semb Christophersen, stabsleder økonomi og internkontroll

I nye Vestfold fylkeskommune er fylkesdirektørens ledergruppe redusert i antall direktører. Else Blom blir seksjonsleder for kultur og Turid Kristoffersen blir seksjonsleder for tannhelse.

Utviklingsleder Hege Glenna går av med pensjon våren 2024 og har derfor ikke blitt innplassert som leder i en av de nye fylkeskommunene.

Les rapporten om administrativ organisering og organisasjonsmodell. 

Lyser ut ledige stillinger

De tre lederstillingene som ikke er besatt, lyses ut internt og eksternt i løpet av uke 6. 

– Vi går nå i gang med å rekruttere nye ledere til de stillingene som ikke er besatt. Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er viktig for den regionale utviklingen og for tjenester til innbyggere og samarbeidspartnere. Dette skal vi ivareta på en god måte, og jeg oppfordrer både ansatte i dagens fylkeskommune og eksterne kandidater til å søke på de ledige stillingene, sier Toril Eeg, prosjektleder for nye Vestfold fylkeskommune.

Disse stillingene lyses ut: 

  • Direktør for samfunnsutvikling
  • Direktør for utdanning og tannhelse
  • Stabsleder for organisasjon og digitalisering