Elever kjøres hjem i taxi

Fra førerhuset i en brøytebil
Foto: Rolf Marthinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

17.01.2024

Oppdatert:

17.01.2024 kl.17:56

Værsituasjonen førte til at Vestfold fylkeskommune i dag valgte å sette krisestab. Snø og vind gjorde kjøreforholdene så krevende at alle bussruter var innstilt.

Bussene gikk som normalt fra tidlig onsdag morgen, men i halv ni-tiden måtte Vestfold kollektivtransport erkjenne at det ikke lenger var forsvarlig å la bussene kjøre. Dermed rakk noen elever å komme seg til de videregående skolene, før det ble gitt beskjed om hjemmeskole.  
 
Klokken 15.30 besluttet fylkesdirektør Toril Eeg at de elevene som ikke kom seg hjem på egenhånd skulle få alternativ transport. 
 
– Jeg vil takke alle foreldre og lærere som har bidratt og tatt ansvar for at mange elever kom seg trygt hjem. Jeg vil også takke alle våre entreprenører og ansatte som virkelig jobber for å løse denne utfordringen, sier fylkesdirektør Toril Eeg.  

Fortsatt store utfordringer på veinettet 

Oppryddingen etter det voldsomme snøværet pågår for fullt, men ikke minst på grunn av de store snømengdene som allerede var på bakken må mye snø kjøres bort. Ikke minst derfor vil det ta tid å rydde fortau og gang-og sykkelveier.

Av denne grunn er det besluttet at det i morgen, torsdag, blir hjemmeskole for alle elevene i de videregående skolene i Vestfold. 

Bedre vær i sikte 

Værsituasjonen er i ferd med å bedre seg, og det meldes i ettermiddag om at alle fylkesveiene i Vestfold nå er åpne. Det kan imidlertid fremdeles være utfordrende kjøreforhold enkelte steder.  
 
– Utfordringen vår nå er fortau og gang -og sykkelveier. Vi her godt i gang med opprydding etter snøværet, men det vil ta noen dager før vi er i mål. Vi prioriterer nå de veiene hvor det kjøres skoleskyss, slik at bussene skal kunne gå normalt i morgen, sier leder for drift og vedlikehold i samferdsel Trond Haugstad. 
 
– Vi oppfordrer alle som skal ut i trafikken om å beregne god tid, og vise ekstra hensyn, også i dagene som kommer. Gående og syklende må kanskje ut i veibanen, og brøytekantene kan være ekstra høye enkelte steder, sier Haugstad. 
 

Se også:

Portrett av kvinne Toril Eeg
Fylkesdirektør
Portrett av mann Trond Haugstad
Seksjonsleder veidrift