En milepæl for Grønn Jyllandskorridor

Fylkesordfører Anne Strømøy formidlet noen velvalgte ord til forsamlingen som hadde møtt opp i Hirtshals.
Fylkesordfører Anne Strømøy formidlet noen velvalgte ord til forsamlingen som hadde møtt opp i Hirtshals. Foto: Rolf Marhinsen

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

08.05.2024

Oppdatert:

08.05.2024 kl.15:01

Torsdag 2. mai rullet et godstog fra Hamburg for første gang inn på godsterminalen i Hirtshals. En milepæl for prosjektet Grønn Jyllandskorridor som Vestfold fylkeskommune er delaktig i.

 Dette betyr gode utviklingsmuligheter for oss i Vestfold. Jeg tenker spesielt på Larvik havn, men vi har også offensive aktører som ønsker å etablere en ny godsterminal på Kopstad. Dette betyr nye arbeidsplasser og regional utvikling i fylket vårt, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

Testtoget som rullet inn på terminalen er satt opp av DB Cargo. Over 100 innbudte gjester var invitert til å feire begivenheten, og vår egn fylkesordfører Anne Strømøy var en av de som hadde forberedt noen velvalgte ord. Hun deltok også med en debatt med andre aktører senere i seansen.  

Sammen blir vi sterke

– Pilotprosjektet fra DB Cargo Scandinavia er et godt eksempel på hva en kollektiv innsats kan føre til. Dette viser hva vi kan oppnå når alle jobber i samme retning. Vestfold fylkeskommune er en vesentlig aktør i prosjektet Grønn Jyllandskorridor som er avhengig av slike aktører som tar initiativ. Dette pilotprosjektet er en inspirasjon for oss alle. At næringslivet selv investerer i dette viser at det er grunnlag for å flytte mer av tungtransporten over på bane, sier Strømøy.

Strømøy sier dette i en tale til forsamlingen som har møtt opp i Hirtshals for å ta imot testtoget som har tatt jomfruturen fra Hamburg. Transportaktører, politikere, vareeiere, representanter fra havnene, Scanmed EU, presse og jernbanefolk var representert da godstoget ankom Hirtshals. Målsetningen til DB Cargo er å få til en permanent og bærekraftig løsning til og fra Hamburg til Hirtshals.

Endelig

– Når man jobber med samferdsel, må man ha god tålmodighet. Jeg satt i havnestyret i Larvik havn for ti år siden og ble den gang invitert ned hit for å se på den nye og fine godsterminalen i Hirtshals. Men først i dag – ti år senere- er det første pilottoget på plass som skal frakte gods mellom Hirtshals og Hamburg. Når det er sagt er vi svært fornøyd med at denne ruten nå blir opprettet. Dette betyr mye for Larvik havn og gir oss bedre og mer en mer miljøvennlig transportforbindelse mellom Norge og Europa, sier leder i Hovedutvalget for samferdsel Knut Anvik.

anne_knut.jpg
Anne Strømøy og Knut Anvik foran det første godstoget i Hirtshals. Foto: Linda Carolina Ehnmark

Den nye godtogforbindelsen har som mål å ha tre – fem avganger per uke og vil spare klimaet for mange tonn Co2. Ved å sette en semitrailer på tog isteden for etter en bil vil ha en besparelse på 1,6 tonn.

Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Lind Carolina Ehnmark har jobbet med prosjektet Grønn Jyllandskorridor siden 2020. Først med et forprosjekt, så med selve prosjektet som startet opp i 2023. Målsetningen med prosjektet er å skape en grønn og mer klimavannlig transport korridor mellom Norge og det europeiske kontinentet.

– Jeg tror at prosjektet Grønn Jyllandskorridor har vært en god pådriver for at dette er blitt en realitet. Foreløpig er det bare en pilot, men DB Cargo har som mål å få til tre til fem avganger per uke. Prosjektet Grønn Jyllandskorridor er glade for å ha en proaktiv samarbeidspartner som DB Cargo, og vi skal fortsette å være en samarbeidspartner og en støttespiller foralle som bidrar i prosjektet, sier Lina Carolina Ehnmark.