Får dekket kostnader ved deling

Illustrasjon med puslespill
Foto: DigitalStorm / iStock

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

19.06.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Staten dekker Vestfold og Telemark fylkeskommunes kostnader knyttet til delingen av fylket.

Fylkeskommunen mottok i dag et brev fra statsråd Sigbjørn Gjelsvik i Kommunal- og distriktsdepartementet. I brevet står det blant annet:

«Etter ei heilskapleg vurdering vil Vestfold og Telemark fylkeskommune få formelt tilsegn om 150 mill. kroner i kompensasjon, som svarar til beløpet det er søkt om.»

Les brevet i sin helhet: Svar på søknad om økonomisk kompensasjon for kostnader ved deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune

LES OGSÅ: Budsjett for oppdeling av Vestfold og Telemark er klart

Flere saker om de nye fylkeskommunene