Glatte veier i hele fylket

Fres på vinterføre
Foto: Rolf Marthinsen

Alle fylkesveier er åpne, men enkelte steder er veiene fremdeles smale og det kan være glatt.

Siden det er for kaldt til å salte, kan det også være snødekt og glatt på steder der vi ellers opplever at det er bar asfalt.  

– Vi jobber nå kontinuerlig med å rydde snø for å få bredere veier, og for at fortau og gang- og sykkelveier skal kunne brukes. I tillegg har vi fokus på trafikksikkerheten ved å redusere høyden på brøytekantene. Inntil vi har fått ryddet ordentlig, anmoder vi alle bilister til å ta hensyn til fotgjengere i veibanen, sier leder for drift og vedlikehold i samferdsel Trond Haugstad 

– Siden vi ikke kan salte på grunn av kulda vil de veiene som ellers oppleves som snøfrie også være dekket av snø, og dermed oppleves som glattere enn ellers, sier Haugstad. 

Vestfold kollektivtrafikk melder at bussene kjører, men det er fortsatt enkelte innstillinger.

Mer om værsituasjonen: Skoleskyss fredag og mandag  

Mildvær i vente

Med tanke på mildværet som er varslet til helgen opprettholder Vestfold fylkeskommune høy værberedskap også i dagene som kommer.

– Siden vi har hatt en lang kuldeperiode, kan det bli enda glattere når nedbøren kommer i form av regn som følge av at temperaturen på veibanen ikke vil omstille seg fra kuldegrader til varmegrader før nedbøren kommer, sier Haugstad. 

Se også:

Av:

Rolf Marthinsen

Publisert:

18.01.2024

Oppdatert:

18.01.2024 kl.11:18

Portrett av mann Trond Haugstad
Seksjonsleder veidrift