Søk på toppidrettsstipend

Ung håndballspiller
Håndballspiller Maja Furu Sæteren  i Larvik var en av de som mottok toppidrettsstipend i 2023. Foto: Tom Erik Hansen

Av:

Harald Haave

Publisert:

14.02.2024

Oppdatert:

20.02.2024 kl.13:49

Hvert år deler Vestfold fylkeskommune ut toppidrettsstipender til talentfulle utøvere fra fylket. Inntil fem stipender deles ut til idretts- og parautøvere.

Søknadsfrist på toppidrettsstipendet er 15. mars. For mer informasjon om toppidrettsstipendet og registrering av elektronisk søknad:

Toppidrettsstipend - Vestfold fylkeskommune

Søknadskriterier

  • Utøveren er fra Vestfold 
  • Utøveren representerer fortrinnsvis en klubb fra Vestfold 
  • Utøveren er i aldersgruppen 18-23 år
  • Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

  • Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
  • Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå
  • CV
  • Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)
  • Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevante aktører