Sigrid blir ny rektor på Holmestrand videregående skole

Kvinne foran skyvedør
Sigrid Marumsrud blir ny rektor på Holmestrand videregående skole Foto: Christian Brekke

Av:

Liv Marit Hansen

Publisert:

16.05.2024

Oppdatert:

12.06.2024 kl.12:07

Sigrid Marumsrud overtar som rektor på Holmestrand vgs. når nåværende rektor begynner som rektor på Greveskogen vgs. i august.

Sigrid er i dag rektor ved Sande videregående skole (vgs.), en skole som skal samlokaliseres med Holmestrand vgs. Arbeidet med ny samlokalisert videregående skole begynner i løpet av høsten med mål om å ha ferdig visjonsbok for ny skole innen årsskiftet.

«Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og til å bli kjent med ansatte og elever ved Holmestrand vgs. »

- Sigrid Marumsrud, rektor 

Til tross for at det blir en rektor på begge skolene vil skolene fremdeles være egne enheter med en ledergruppe på hver av skolene. Det vil derfor ikke være noen endringer for ansatte og elever, men det som blir nytt er at man nå også begynner forberedelsene til en samlokalisert skole.

Styringsgruppen hadde sitt første i dag, og i løpet av høsten er det et mål om å legge frem en politisk sak som omhandler lokasjon og fagvifte.

«En av fordelene med at Sigrid også får ansvaret for Holmestrand vgs., er at hun allerede nå kan ivareta lik medvirkning fra begge skolene, og sammen med ansatte og elever forme den fremtidige skolens innhold og kultur.»

- Liv Marit Hansen, direktør opplæring og tannhelse