Nye inntakstall for videregående skoler og læreplasser i Vestfold

Jente som sitter foran en PC
Her får du innsikt i hvordan inntaket fordeler seg på de videregående skoler og for lærlingeplassene i fylket. Foto: Jacoblund/ Getty Images Plus

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

08.07.2024

Oppdatert:

08.07.2024 kl.14:32

Den 8. juli har 95% av søkerne fått tilbud om skoleplass på videregående skoler i Vestfold. For søkere av læreplasser har 63% inntil videre fått formidlet læreplass.

Ved søknadsfristen 1. mars, var det totalt 9.459 søkere til videregående skole. I juli inntaket har totalt 8.993 vært med å konkurrere om plass, og 8.570 søkere har fått tilbud om plass. Det vil si at 95% har fått tilbud.

  • 222 søkere fra andre fylker har fått plass etter gjesteavtale
  • 7.560 av 8.570 har fått innfridd sitt 1.ønske, det vil si 88%. 
  • På Vg1 nivå, har 80 % av søkerne fått innfridd sitt første ønske.
  • Ca. 450 søkere med ungdomsrett står på venteliste etter 1. inntaket. De vil få et tilbud om skoleplass i august.

Frist for å svare er den 21. juli!

For å svare på skoleplassen på vigo.no trenger søkerne MinID. MinID ble også brukt i forbindelse med søkingen. Siste inntak er 5. august og alle som har ungdomsrett vil få tilbud om skoleplass i løpet av august.

Inntaket fordeler seg slik på de videregående skolene:

Sammenlignbare tall juli 2024 og juli 2023 første inntaket.

Tabell over inntakstall på de videregående skoler i Vestfold juli 2024.jpg

Lærlinger og lærekandidater

Totalt har 653 av 1 108 søkere fra vårt eget fylke fått læreplass. Det er 973 søkere med ungdomsrett, og av disse er 552 formildet i eget fylke. 30 søkere fra eget fylke er formidlet til andre fylker, 26 av disse har ungdomsrett. Totalt er 64,5% av ungdomsrettsøkerne fra Vestfold formidlet til læreplass. For søkere totalt er 63,4% formidlet.  

Det er mange søkere til læreplass i bedrift som allerede er registrert med lære- eller opplæringskontrakt per 5. juli, og enda flere har kontakt med bedrifter og opplæringskontor om å få læreplass (bli formidlet til læreplass). 

Formidlingen av søkere til ledige læreplasser pågår fra mars til november, og mye av aktiviteten skjer også etter juli. Både opplæringskontorene, lærebedrifter, skolene og seksjon fag- og yrkesopplæring jobber aktivt for å at flere skal få læreplass.

Flere bransjer trenger læreplasser

Det er 271 søkere fra eget fylke med rett (ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett) og som har læreplass på 1. ønske, som fortsatt ønsker læreplass. For mange av disse jobbes det allerede med å inngå lærekontrakt. 

– Bransjene melder om ledige læreplasser, så vi regner med at mange flere får læreplasser i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Kristina Rabe, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring.  

– Arbeidslivet som henter lærlinger fra utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi og industrifagene, er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger, så vi tror på en økning i tallene på formidlet til læreplass, sier Rabe.

Vær aktive og tilgjengelige

Vestfold fylkeskommune sender søknadene til søkere fra eget fylke til de lærebedriftene og opplæringskontorene som er registrert og godkjent hos fylkeskommunen.  

Alle søkere til læreplass oppfordres til å være aktive og være tilgjengelig på telefon og e-post, slik at de er mulig å nå for bedrifter og opplæringskontor på jakt etter lærlinger og lærekandidater. 

Kvalifiserte søkere til læreplass som står uten tilbud i august, vil få tilbud om vg3 fagopplæring i skole, les mer om ordningen her Hva skjer hvis du ikke får læreplass? - Vestfold fylkeskommune
 
Bedrifter som ønsker å ta inn lærling eller lærekandidat, kan finne informasjon om dette på Lærebedrift - Vestfold fylkeskommune eller ta kontakt på e-post: fagopplaring@vestfoldfylke.no

Dette er status per 5. juli 2024:

Tabellen under viser antall søkere til opplæring i bedrift, fordelt på utdanningsprogram. Utvalget er søkere bosatt i Vestfold fylkeskommune som har læreplass som sitt førsteønske:

Tabell over antall søkere til opplæring bedrift fordelt på utdanningsprogram juli 2024.jpg

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål ta kontakt med:

Lene Guran
Inntaksleder i Vestfold fylkeskommune
Kristina Rabe
Seksjonsleder fag- og yrkesopplæring