Ønsker innspill om nettverk og partnerskap i Vestfold

Pause på nettverkssamling
Fristen for å sende inn innspill til Vestfold fylkeskommune er 27. desember 2023. Foto: Portra / GettyImages

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

21.09.2023

Oppdatert:

15.11.2023 kl.08:41

Hvilken nettverks- og partnerskapsstruktur i regi av fylkeskommunen trenger Vestfold de neste årene? Nye Vestfold fylkeskommune inviterer samfunnsaktører i fylket til å gi innspill.

Spørsmålet ligger på bordet fordi Vestfold fylkeskommune etableres på ny fra 1. januar 2024. Det gir muligheten til å vurdere hvilke nettverk og partnerskap Vestfold er mest tjent med å ha. 

Derfor inviterer nye Vestfold fylkeskommune alle samfunnsaktører i fylket til å gi sine innspill. 

Fristen for å sende inn innspill er 27. desember 2023. Fristen er satt såpass langt fram i tid for å gi kommunestyrer og andre organer tilstrekkelig med tid til å behandle saken.

Vil videreutvikle det gode samarbeidet

– Vår ambisjon som fylkeskommune er å videreutvikle det gode samarbeidet som allerede finnes i Vestfold. Nye Vestfold fylkeskommune skal være en viktig medspiller, sier Toril Eeg, prosjektleder og kommende fylkesdirektør i Vestfold fylkeskommune. 

Fylkeskommuner i Norge har rollen som regional samfunnsutvikler. Innenfor nasjonalt fastsatte rammer skal fylkeskommunen utvikle politikk tilpasset regionens egne muligheter og utfordringer. Denne rollen må løses i nært samspill med andre aktører.

– I årene framover vil mye av samarbeidet skje i partnerskap og nettverk. Den nye fylkeskommunen inviterer nå kommuner og andre samarbeidspartnere og aktører i Vestfold til å komme med innspill til hvilke nettverk og partnerskap vi trenger i fylket vårt for å kunne løse oppgavene, sier Eeg.

Fylkeskommunen skal ta initiativ, bringe parter sammen og samle ulike samfunnsaktører om felles mål og ambisjoner. Samarbeid kan gi synergi, styrke og bedre løsninger både for fellesskapet og den enkelte samarbeidspart. 

– Alle innspill er verdifulle for både fylkeskommunen og Vestfold fylke, og vil bli vektlagt i det videre arbeidet med å skape en relevant nettverks- og partnerskapsstruktur fra 2024, sier Toril Eeg. 

Spørsmål av særlig interesse

Det er særlig interessant med innspill og synspunkter om følgende spørsmål:

  1. Hvilke nettverk og partnerskap bør etableres eller reetableres for bare Vestfold? Hva bør være formål, deltagelse og innretning for de enkelte nettverk/partnerskap?
  2. Hvilke nettverk og partnerskap bør etableres eller videreføres for både Vestfold og Telemark? Hva bør i så fall være formål, deltagelse og innretning for de enkelte nettverk/partnerskap? 
  3. Hvilke av dagens nettverk og partnerskap bør avvikles?

Fylkeskommunen tar imot innspill om andre forhold enn det det som er nevnt over, og eventuelt innspill til andre nettverk eller partnerskap enn det høringsnotatet omtaler. 

Innspillssnotatet inneholder forslag til nettverk og partnerskap for Vestfold, og informasjon om nettverks- og partnerskapsstrukturen som har vært i Vestfold og Telemark fylkeskommune tidligere. 

Klikk for å lese innspillsnotatet om nettverks- og partnerskapsstruktur

Ønsker en bred deltakelse

Det er hovedutvalget for Vestfold som har vedtatt å be samfunnsaktører om innspill til ny nettverks- og partnerskapsstruktur. De folkevalgte ønsker bred deltakelse og derfor er alle aktører som ønsker det, velkommen til å sende inn sine innspill. 

For å gjøre det enkelt, kan innspill sendes digitalt via Forms-skjemaet: Innspill om partnerskap og nettverk i Vestfold fylke

Innspill kan også sendes til nye Vestfold fylkeskommune på e-post post@vtfk.no, merket med «Innspill til partnerskap og nettverk i Vestfold». 

Invitasjonen er sendt direkte til Statsforvalteren, kommunene i Vestfold, KS, NHO, LO, USN, NAV, Idrettskretsen og Vestfold Bondelag. Aktørene er bedt om å videreformidle invitasjonen til andre relevante aktører, som næringsforeninger i kommunene, arbeidsmarkedsbedrifter i Vestfold, og relevante arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner.

Gi innspill til nettverks og partnerskap

Fristen for å sende inn innspill er 27. desember 2023. Innspill kan sendes inn på to måter:

Les innspillsnotatet for å få mer informasjon

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.