Vi bygger nye Vestfold fylkeskommune

Arbeidet med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår for fullt. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 velges representanter til Vestfold fylkesting. Vestfold fylkeskommune etableres fra 1. januar 2024.
Tre kajakker på stranda i skjærgården
Foto: Frank Tindvik

Byggingen av nye Vestfold fylkeskommune ledes av prosjektleder Toril Eeg. Hun går inn i rollen som fylkesdirektør fra 2024. 

«Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er viktig for den regionale utviklingen og for tjenester til innbyggere og samarbeidspartnere. Dette skal vi ivareta på en god måte.»

- Prosjektleder Toril Eeg

Ønsker innspill om nettverk og partnerskap

Hvilken nettverks- og partnerskapsstruktur i regi av fylkeskommunen trenger Vestfold de neste årene? Nye Vestfold fylkeskommune inviterer samfunnsaktører i fylket til å gi innspill.

Spørsmålet ligger på bordet fordi Vestfold fylkeskommune etableres på ny fra 1. januar 2024. Det gir muligheten til å vurdere hvilke nettverk og partnerskap Vestfold er mest tjent med å ha. 

Derfor inviterer nye Vestfold fylkeskommune alle samfunnsaktører i fylket til å gi sine innspill. Fristen for å gi innspill er 27. desember 2023.

LES MER: Ønsker innspill om nettverk og partnerskap i Vestfold

Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi

Hva er de største styrkene og utfordringene til Vestfold? Administrasjonenen i fylkeskommunen har satt i gang et arbeid med å samle fersk kunnskap om fylket. 

Kunnskapen skal brukes som grunnlag for regional planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget lages basert på statstikk og analyse, og innspill fra ulike samarbeidsaktører i fylket og fagmiljøer internt.

Klikk for å lese mer om kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi.

Organisasjonsmodell i Vestfold fylkeskommune 

Administrativ organisering ble vedtatt i januar, og det er senere gjort mindre justeringer. Direktører, stabsledere og seksjonsledere har også kommet på plass.

Organisasjonsmodellen under med ledere er oppdatert per 18. september 2023.

Oppdatert: 17.01.2024 kl.17:37

Portrett av kvinne Toril Eeg
Fylkesdirektør

Kunnskap om Vestfold

Her finner du kunnskap om nye Vestfold fylke i form av statistikk, kart og analyser.