Slik blir Vestfolds fylkesvåpen

På rød bunn en gull kongekrone
Fylkesvåpen for nye Vestfold fylkeskommune utformes med gjenbruk av det historiske fylkesvåpenet som fylket hadde fra 1970 til 2020.

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

14.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Fylkesvåpenmotivet for nye Vestfold fylkeskommune er blasoneringen «På rød bunn en gull kongekrone». Det er vedtatt i fylkestinget, etter en innstilling fra hovedutvalg Vestfold.

Fylkesvåpen for nye Vestfold fylkeskommune utformes dermed med gjenbruk av det historiske fylkesvåpenet som fylket hadde fra 1970 til 2020.
 
– Hovedutvalg Vestfold vedtok å gå for det samme fylkesvåpenet som Vestfold hadde før sammenslåingen, med kun små justeringer av formen på skjoldet, tegningen og fargene i ny tegning, sier Mette Kalve, leder for hovedutvalg Vestfold. 
 
Det er hovedutvalg Vestfold som behandler saker som berører etableringen av Vestfold fylkeskommune. Hovedutvalget innstiller til fylkestinget i disse sakene. 
 
– Vi beholder de samme fargene som i dagens fylkesvåpen, i stedet for å gå tilbake til de noe blassere fargene i det gamle fylkesvåpenet til Vestfold. Fargevalget gjør det mulig å gjenbruke den grafiske profilen vi har i dagens fylkeskommune, sier Mette Kalve
 
Den grafiske profilen er bare noen få år gammel. Den ble utformet i forbindelse med sammenslåingen med Telemark i 2020. Med noen få endringer vil den grafiske profilen nå kunne brukes videre i Vestfold. 
 
– Det gamle fylkesvåpenet er gjenkjennbart og kommuniserer fylkets historiske identitet. Jeg er glad for at det ble flertall for å ta tilbake det opprinnelige fylkesvåpenet til Vestfold fylke. Jeg synes den nye tegningen av kronen har blitt skikkelig fin, sier Mette Kalve.

Dette er vedtaket

1. Fylkesvåpenmotivet for nye Vestfold fylkeskommune er blasoneringen «På rød bunn en gull kongekrone», utformet som vist i vedlegg
 
2. Fylkesflagget for nye Vestfold fylkeskommune er blasoneringen «På rød bunn en gul kongekrone», utformet som vist i vedlegg
 
3. Historisk ordførerkjede gjenbrukes, kun anhenget byttes ut med ny skjoldform.
 
Her ligger sakspapirene til møtet i fylkestinget (se sak 6/23)

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.