Kommuner og aktører i Vestfold ga innspill

Bilde av deltakere på innspillskonferanse
Innspillskonferansen i Larvik 16. mai samlet ansatte fra kommuner og samarbeidsaktører i nye Vestfold fylke. Foto: Charlotte N. Erikstad / Vestfold og Telemark fylkeskommune

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

30.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Utenforskap, arealbruk og grønn omstilling. Samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og frivilligheten. Dette var viktige poenger for flere på innspillskonferansen om nye Vestfold fylke.

Ansatte i kommunene og viktige samarbeidsaktører i Vestfold var i midten av mai invitert til den første innspillskonferansen i nye Vestfold fylke

Målet var å samle fersk kunnskap om fylkets største styrker og utfordringer. Innspillene vil inngå i kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi for Vestfold. 

Innspillene er samlet og delt

Lurer du på hvilke innspill deltakere fra kommuner, næringsliv, frivilligheten og statlige virksomheter ga på konferansen? 

Nå kan du lese alle innspillene: Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi for Vestfold

På den samme nettsiden finner du også PPT-presentasjonene fra flere av dem som holdt innlegg på konferansen. 

Faktakunnskap for å utforme politikk

Regional planstrategi skal vedtas av Vestfold fylkesting innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Vestfold fylke i valgperioden.

– Planstrategien er et viktig dokument i fylkeskommunen. Vi starter arbeidet med dette for fullt til høsten. Nå jobber vi med å lage et godt kunnskapsgrunnlag. Formålet med dette er å gi politikere riktig faktakunnskap som grunnlag for å prioritere og utforme politikk, sier Toril Eeg, kommende fylkesdirektør i Vestfold.

Regional planstrategi vil redegjøre for de viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket.

Nettverk og partnerskap 

Administrasjonen i fylkeskommunen ønsket også innspill fra kommuner og samarbeidsaktører om behovet for samarbeidsarenaer, nettverk og partnerskap i Vestfold fylke. 

– Det kommer en politisk sak om ny nettverksstruktur i Vestfold. Høringsnotatet skal etter planen behandles i hovedutvalget for Vestfold i august, før det sendes ut på høring til kommuner og utvalgte samarbeidspartnere. Deretter får Vestfold fylkesting saken til behandling, sier Eeg. 

Den 13. juni behandler fylkestinget sak om arbeidsprosessen knyttet til å etablere ny struktur for nettverk og partnerskap. Les mer i saken: Nettverk og partnerskap fra 01.01.2024 – Vestfold (sak 87/23).

Se bilder fra innspillskonferansen i Larvik

2023-05-16 12.52.19.jpg2023-05-16 12.52.05.jpg2023-05-16 12.51.54.jpg2023-05-16 12.51.39.jpg2023-05-16 12.49.21.jpg2023-05-16 12.48.34.jpg2023-05-16 12.48.30.jpg2023-05-16 12.48.20.jpg2023-05-16 12.48.12.jpg2023-05-16 12.48.08.jpg2023-05-16 12.45.52.jpg2023-05-16 11.00.07.jpg2023-05-16 10.34.58.jpg2023-05-16 10.20.17.jpg2023-05-16 09.58.36.jpg2023-05-16 09.55.51.jpg2023-05-16 09.10.54.jpg2023-05-16 09.05.00.jpg

Innspill fra kommuner og samarbeidsaktører

Alle innspillene fra innspillskonferansen for nye Vestfold fylke ligger samlet på en egen nettside.

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.