Samler fersk kunnskap om Vestfold

Sykkel parkert ved plantebutikk
Innspillskonferansen er et viktig steg i arbeidet med å lage en ny regional planstrategi for Vestfold. Strategien vil gjelde for neste fylkestingsperiode og skal være et politisk styringsdokument. Foto: Freddy S. Fagerheim

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

10.05.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Seks kommuner og flere samarbeidsaktører er invitert til den første innspillskonferansen i nye Vestfold fylke. Målet er å samle fersk kunnskap om fylkets største styrker og utfordringer.

I 2024 etableres Vestfold fylkeskommune på ny. Det nye fylkestinget som velges til høsten, vil trenge et relevant kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere og utforme politikk for Vestfold-samfunnet.

– Nye Vestfold fylkeskommune inviterer nå de seks kommunene i Vestfold, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og akademia til en konferanse for dialog og innspill. Felles forståelse av regionen er en forutsetning for samarbeid om bærekraftsmålene, sier Toril Eeg, kommende fylkesdirektør i Vestfold.

Klikk for å lese programmet for innspillskonferansen.

Regional planstrategi for Vestfold

Innspillskonferansen er et viktig steg i arbeidet med å lage en ny regional planstrategi for Vestfold. Den vil gjelde i perioden 2024-2028, og være Vestfolds felles strategi. 

Planstrategien vil redegjøre for de viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket.

Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgts strategi for utviklingen av Vestfold fylke i valgperioden.

Hva er fremtidige utviklingstrekk?

Et viktig steg på veien for fylket, er å lage et felles kunnskapsgrunnlag om de største utfordringene og styrkene. Det skal også lages et oversiktsdokument om folkehelse. Dette arbeidet skjer i 2023.  

Tirsdag 16. mai er de seks kommunene i Vestfold, næringsliv, frivillighet, statlige organer og akademia invitert til en innspillskonferanse. Arrangementet er på Quality Hotel Grand Larvik.

På konferansen blir samarbeidsaktører invitert til å gi innspill på hva de oppfatter som de største utfordringene i fylket. De blir også bedt om å trekke fram områder der fylket har styrker og muligheter. Innspillene gis i to gruppeprosesser.

Deltakerne får også høre innlegg om framtidige utviklingstrekk fra KS Vestfold og Telemark (Didrik Bakken), NHO Vestfold og Telemark (Kristin Saga), LO Vestfold og Telemark (Irene Bordier Haukedal og Harald Olsen) og NAV Vestfold og Telemark (Anders Anundsen).

Her kan du lese hele programmet og invitasjonen til innspillskonferansen

Innspillskonferanse i Telemark

Det arrangeres en tilsvarende innspillskonferanse for Telemark fylke. Den arrangeres tirsdag 30. mai kl. 10-16 på Bø Hotel. Klikk for å lese invitasjonen med program.

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.