Sammen mot utenforskap i Vestfold

Bilde av hovedutvalgsleder sammen med ungdommer
Hovedutvalgsleder Mette Kalve sammen med ungdommer fra ungdomsrådet og OT-rådet.

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

23.03.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Altfor mange unge er ikke i jobb eller tar en utdanning. Det vil «alle» gjøre noe med, men hvordan få det til å skje? Hovedutvalg Vestfold inviterte til arbeidsverksted for å tenke nytt.

Vestfold har Norges høyeste andel unge mellom 15 og 29 år som står utenfor arbeid og utdanning.

– Det er ikke nytt at vi vil gjøre noe med utenforskapet i fylket vårt. Arbeidet pågår hele tiden. Likevel er det fortsatt altfor mange unge mennesker som opplever å stå utenfor. Vi må tenke og handle annerledes for å få dette til å endre seg, sier Mette Kalve, leder av hovedutvalg Vestfold.

Det var hovedutvalg Vestfold som inviterte til arbeidsverkstedet i forrige uke. Blant deltakerne var representanter i hovedutvalget, ansatte i NAV, USN, LO og NHO, representanter fra ungdomsrådet og OT rådet, rektorer ved de videregående skolene og ansatte i opplæringskontorene. 

– Vi skal utvikle Vestfold-samfunnet gjennom fylkeskommunens samfunnsoppdrag. Nå bygger vi nye Vestfold fylkeskommune. Det gir oss en anledning til å få ny fart på samarbeidet mot utenforskap i fylket vårt, sier Kalve.

Ungdommer gjorde inntrykk

Det var ikke bare politikere og fagfolk som deltok på arbeidsverkstedet om utenforskap. Flere ungdommer var også invitert for å fortelle om sine opplevelser. 

– Det gjorde sterkt inntrykk på alle i salen da ungdommene delte fra sine liv. Deres historier var en påminnelse om at det alltid er mennesker bak tallene. Vi fikk også kjenne på at det ikke finnes én løsning som passer for alle. Ungdommene sitter på mange av svarene selv, og jeg mener at vi må lytte mer til dem det faktisk handler om. Vi må tilpasse løsningene, sier Kalve.

Tall og statistikk sier likevel en del om utfordringene med utenforskap i Vestfold. Begrepet NEET og tallet 11 % ble med hjem i bagasjen til mange av deltakerne etter workshopen. 

Dette er andelen unge mellom 15 og 29 år som står utenfor arbeid og utdanning i Vestfold. Det er landets høyeste andel av såkalte NEET (Not in Education, Employment or Training).

Les flere tall og fakta på nettsiden «Kunnskap om Vestfold» 

Tverrpolitisk utfordring

Initiativet til å arrangere et arbeidsverksted kom fra hovedutvalg Vestfold. Hovedutvalget leder an i det politiske arbeidet med etableringen av Vestfold fylkeskommunene. Flere folkevalgte deltok. 

Tiltak og samarbeid for å hindre utenforskap vil bli høyt prioritert i nye Vestfold fylkeskommune. 

– For hovedutvalget var det viktig å få samlet mennesker i Vestfold som jobber med og er opptatt av det samme. Dagen ga oss felles kunnskap. Det var flott å samle så mange samarbeidspartnere og gode krefter til fortsatt innsats. Sammen skal vi finne nye måter å løse utfordringene på, sier Kalve.

Kommende fylkesdirektør i Vestfold, Toril Eeg, deltok også på arbeidsverkstedet. Hun tok med seg mye inspirasjon tilbake til administrasjonen.

– Utenforskap er en tverrpolitisk utfordring, og problemstillingen opptar også meg. Det var et omfattende, rikt program med mange bidragsytere til de ulike temaene. Både bidragsytere og deltagere viste et stort og ekte engasjement for temaet, sier Toril Eeg. 

– Jeg anser denne dagen som en start på Vestfold fylkeskommunes arbeid med utenforskap, sier Eeg.

Program for arbeidsverkstedet

Her finner du programmet for arbeidsverkstedet med tema utenforskap. 

Ta en kikk på PPT-presentasjonene som ble vist på arbeidsverkstedet:

Hva vet vi om utenforskap i Vestfold? (VTFK)
Utenforskap. Hvordan samhandle for god kunnskapsoverføring? (USN)
Utenforskap, fra VGO sitt perspektiv (rektorgruppa)
Læringsprogrammet (iFokus Larvik)
Praktisk opplæringsløp (Thor Heyerdahl vgs / Larvik kommune
Er det mulig å tenke og jobbe annerledes med utfordringen utenforskap? (NAV)
Drivhuset Tønsberg – en dør inn (NAV ung)
Hvordan opplever elevene utenforskap (ungdomsrådet)
Hva kunne vi gjort annerledes? (OT rådet)
Hvilke muligheter gjør fullføringsreformen? (VTFK)
Utenforskap i fylkeskommunal voksenopplæring (VTFK)
SMI-skolen – å hindre utenforskap

Bilde fra arbeidsverkstedet

IMG_1228.jpg

Nye Vestfold fylkeskommune

Les om prosessen med å bygge nye Vestfold fylkeskommune. Her finner du også kunnskap om det nye fylket i form av kart, statistikk og analyse.