Hovedutvalg Vestfold

Fylkestinget vedtok i sitt møte 15.03.22 å opprette to hovedutvalg som får funksjonstid fram til 31.12.2023

Hovedutvalg Vestfold består av 22 medlemmer som fordeles som følger:

Arbeiderpartiet (6), Høyre (5), Senterpartiet (3), Fremskrittspartiet (2), Miljøpartiet De Grønne (2), Sosialistisk Venstre (1), Venstre (1), Kristlig folkeparti (1) og Rødt (1)

Hovedutvalg Vestfold skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Vestfold fram til opprettelsen og innstille til Fylkestinget i disse sakene. Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møtekalender og saker for hovedutvalget   Vi bygger nye Vestfold fylkeskommune

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mette Kalve (Ap)

mette.kalve@vestfoldfylke.no

984 57 947

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Liselotte Aune Lee (Ap)

liselotte.lee@vestfoldfylke.no

950 24 333

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Tom Andreas Bøen (Ap)

tom.andreas.boen@vestfoldfylke.no

969 09 196

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mats Flåtten (H)

mats.flaatten@vestfoldfylke.no

404 50 226

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Mari Pran (H)

mari.pran@vestfoldfylke.no

913 25 431

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Lasse Berntzen (H)

Leder av hovedutvalg for utdanning

lasse.berntzen@vestfoldfylke.no

922 09 217

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Per-Asbjørn Andvik (Sp)

gruppeleder

perasbjorn.andvik@vestfoldfylke.no

957 45 114

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ellen Eriksen (FrP)

varafylkesordfører og gruppeleder

ellen.eriksen@vestfoldfylke.no

952 24 229

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Harald Kjær Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vestfoldfylke.no

909 45 800

Bilde av dame med grå bakgrunn. Foto Anders Palmer
Benedichte Lyngås (KrF)

benedicthe.lyngas@vestfoldfylke.no

456 75 062

Grå silhuett av person - illustrasjon
Tonje Granmo (Ap)

tonje.granmo@vestfoldfylke.no

468 25 855

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Jan Birger Løken (H)

Leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur og gruppeleder

jan.birger.loken@vestfoldfylke.no

907 59 549

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Liv Karto (H)

liv.karto@vestfoldfylke.no

902 73 077

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

lise.marie.sommerstad@vtfk.no

413 07 597

Bilde av Olav Nordheim (Sp)
Olav Nordheim (Sp)

olav.nordheim@vtfk.no

918 74 850

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Knut Anvik (FrP)

Leder av hovedutvalg for samferdsel

knut.anvik@vestfoldfylke.no

906 43 251

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Line Nilsson (MDG)

anne.nilsson@vestfoldfylke.no

913 29 540

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Dag N. Kristoffersen (V)

Leder av hovedutvalg for næring, klima og miljø og gruppeleder

dag.n.kristoffersen@vestfoldfylke.no

929 87 745

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdoel@vestfoldfylke.no

958 24 866

 

Publisert: 21.03.2022 Oppdatert: 27.09.2023 kl.10:25