Klare for et spennende nytt år

Toril Eeg og Anne Strømøy sitter i sofa.
Nyttårshilsen fra fylkesdirektør Toril Eeg (til venstre) og fylkesordfører Anne Strømøy Foto: Charlotte N. Erikstad

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

01.01.2024

Oppdatert:

01.01.2024 kl.00:00

– Vi skal nå i gang med bygge Vestfold fylkeskommune og bidra til å utvikle Vestfold-samfunnet – sammen.

Det er fylkesordfører Anne Strømøy og fylkesdirektør Toril Eeg enige om. De skriver:

Vi skal nå i gang med bygge Vestfold fylkeskommune og bidra til å utvikle Vestfold-samfunnet – sammen. Det ser vi frem til med stor forventning!

Fylkeskommunens aller viktigste oppgave er å gi unge og voksne muligheten å delta aktivt i samfunnet vårt. Utdanningsinstitusjonene våre er avgjørende i dette arbeidet. Vår førsteprioritet er å jobbe for inkludering og redusere utenforskapet i Vestfold.

Mange oppgaver må vi løse sammen med kommuner og andre samarbeidspartnere. Derfor blir det viktig å ta vare på og bygge gode relasjoner, skape nettverk og finne hensiktsmessige samhandlingsarenaer.

Sammen skal vi arbeide for at Vestfold skal være en relevant, fremoverlent, effektiv og løsningsorientert fylkeskommune.

Vi ser fram til godt samarbeid og ønsker alle et riktig godt nytt år!