Takknemlig for muligheten

Torhild Svalestuen er ansatt som seksjonsleder i Utdanning og tannhelse i nye Vestfold fylkeskommune Foto: Privat

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

30.06.2023

Oppdatert:

23.08.2023 kl.08:18

Et enstemmig tilsetningsutvalg har innstilt Torhild Svalestuen til stillingen som seksjonsleder i Utdanning og tannhelse i nye Vestfold fylkeskommune.

Torhild har en master i Utdanningsledelse og kommer fra jobben som seksjonsleder i oppvekst og helse i Sandefjord kommune, en stilling hun har hatt siden november 2020. Hun har tidligere jobbet som lærer, rådgiver, avdelingsleder, manager for PWC, studierektor og rektor. Hun har lang erfaring i ulike lederroller i opplæringssektoren, og liker å jobbe strategisk, systematisk og målrettet i felleskap med sine medarbeidere. Tidligere har hun ledet spennende utviklingsprosjekter, og er en pådriver og motivator for å skape rom for utvikling og å se nye muligheter.

- Jeg har et stort og brennende engasjement for ungdom, og for at de skal få mulighet til å komme seg i utdanning og jobb, sier Torhild. Jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg nå får til å bidra sammen med direktørens ledergruppe og resten av kollegiet.

Direktør for utdanning og tannhelse, Liv Marit Hansen, er glad for å få Torhild med på laget

– I Vestfold står mange utenfor arbeid og utdanning. I tillegg opplever virksomheter at det stadig er vanskelig å rekruttere rett kompetanse. Det å tilrettelegge for å inkludere flere vil derfor være et prioritert innsatsområde. Jeg ser frem til å ta fatt på dette arbeidet sammen med Torhild og alle de andre dyktige medarbeiderne og lederne i sektoren.