Ny tilskuddsordning mot utenforskap

Elever Re videregående skole
Vestfold fylkeskommune bidrar nå med to millioner kroner for å bidra til å redusere utenforskap, hovedsaklig blant barn og ungdom. Foto: FOTO: Marita Nilsen

Av:

Harald Haave

Publisert:

02.07.2024

Oppdatert:

02.07.2024 kl.12:18

Vestfold fylkeskommune etablerer en ny tilskuddsordning som skal styrke arbeidet mot utenforskap. Hovedfokus for tiltaket er barn og unge.

Ordningen er rettet mot aktiviteter som foregår utenfor arbeidsliv og utdanning. Det kan være frivillige organisasjoner eller grupper som kommer sammen for å løse en oppgave i fellesskap eller på frivillig grunnlag. Aktører i fritidssektor kan være kommuner, frivillige organisasjoner, stiftelser og sosiale entreprenører kan søke. Det oppfordres til samarbeid mellom flere aktører.

Ordningen gjelder for perioden 2024-2027, med to søknadsfrister i året. I 2024 er tilskuddsrammen på 2 000 000 kroner. Søknadsfrist er 1. september.

-Det er mange aktører i Vestfold som gjør en enestående jobb med ulike inkluderingstiltak. Nå kan disse eller nye aktører styrke sitt arbeid eller starte opp nye prosjekter, gjennom å søke fylkeskommunens nye tilskuddsordning på 2 mill kroner. Målet er at vi sammen skal redusere opplevelsen av ensomhet og utenforskap, sier Jan Birger Løken, leder av hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur.

Les mer om ordningen og send din søknad her Tilskudd til inkludering - Vestfold fylkeskommune