Vestfold slår rekord i antallet nye innbyggere

Bilde av en hender som er lagt på hverandre
Befolkningsveksten i Vestfold fra 2019 svarer til nesten 5 prosent. Foto: Nattakorn_Maneeset/Getty Images

Av:

Ellen Just Hansen

Publisert:

05.03.2024

Oppdatert:

14.03.2024 kl.10:09

Befolkningsveksten i Vestfold har aldri vært høyere. I 2023 ble vi nesten 2900 flere. Det er det største antallet på flere år, men hvem er de nye innbyggerne?

I Vestfold er vi 256 000 innbyggere.

Siden 2019 har vi blitt 12 000 flere, hvilket er en økning på nesten fem prosent. Veksten er høyere enn i landet som helhet, der den var omtrent fire prosent i samme tidsperiode.

Antall fødte, døde, innflyttere og utflyttere bestemmer befolkningsutviklingen. Vestfold har de siste årene hatt et stadig mindre fødselsoverskudd. I 2022 var det for første gang flere døde enn fødte i fylket. Det er nettoinnflytting som nå driver befolkningsveksten i fylket. 

Nettoinnflytting er antall personer som har flyttet inn til en kommune, minus antall personer som har flyttet ut. 

Rekordhøy innvandring i 2023

Gjennom store deler av 2000-tallet har nettoinnvandring utgjort den største delen av innflyttingen. Alle kommuner i Vestfold har hatt nettoinnvandring hvert av de siste 25 årene.

Fra 2017 var det for første gang siden 2004 høyere netto flytting fra andre fylker til Vestfold enn det var nettoinnvandring. Dette skyldtes både redusert innvandring og en betydelig økning i innenlands innflytting. De siste to årene har imidlertid innvandringen økt igjen som følge av krigen i Ukraina. I 2023 var nettoinnvandringen i Vestfold høyere enn noen gang tidligere.

Av de 2900 nye innbyggerne som kom til Vestfold i 2023 var 1900 innvandrere.

Sterk vekst i de fleste Vestfold-kommunene

Alle de seks kommunene i Vestfold har hatt vekst i folketallet fra 2019 til 2024. Den største veksten finner vi i Holmestrand med 11 prosent økning. Her har det vært høy innenlands innflytting de siste ti årene og i 2023 også høy innvandring. Lavest vekst er det i Horten. De siste årene har kommunen hatt både fødselsunderskudd og lite innenlands innflytting. Det er med andre ord innvandring som har ført til befolkningsvekst i kommunen.

Figur 1. Prosentvis endring i folketallet 2019 - 2024. Kilde: SSB, tabell 06913

På nettsiden Kunnskap om Vestfold kan du lese mer om befolkningsutviklingen.

Kunnskap om Vestfold

På nettsiden Kunnskap om Vestfold kan du lese mer om befolkningsutvikling.

Bilde av nettsiden Kunnskap om Vestfold


Emneord:

Faktafredag