Vil nå flere med økt bruk av video

Bilde av videostudio
I fylkeskommunens foto- og videostudio vil fylkesordfører Anne Strømøy informere om noen av de viktigste vedtakene fra fylkestinget. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Harald Haave

Publisert:

26.02.2024

Oppdatert:

27.02.2024 kl.13:12

Hva betyr det for innbyggerne i Vestfold hvilke vedtak fylkestingspolitikerne fatter?

Tirsdag 27. februar avholdes det første fylkesting i nye Vestfold fylkeskommune. Dagen etter møter fylkesordfører Anne Strømøy i fylkeskommunens foto- og videostudio for å informere om noen av de viktigste vedtakene fra fylkestinget.

– Som fylkesordfører er det viktig å gjøre fylkeskommunen relevant for innbyggerne i Vestfold. Det er også avgjørende å sette dagsorden med politiske prioriterte satsinger gjennom proaktiv kommunikasjon. Gjennom å stille opp etter hvert fylkesting og redegjøre for noen av de viktige vedtakene som er gjort, håper jeg å kunne kommunisere hva politikerne i fylkestinget vedtar på en relevant og god måte og samtidig etablere en god dialog med innbyggerne, sier fylkesordfører Anne Strømøy.

– Forhåpentligvis kan det hende at vi gjennom bruk av denne kommunikasjonskanalen kan nå mennesker som ellers ikke ville bruke tid på hva fylkeskommunen driver med, sier Strømøy. 

Liten kunnskap

Vestfold fylkeskommune har i likhet med øvrige fylkeskommuner i Norge opplevd lav oppslutning om fylkestingsvalgene. Samtidig har undersøkelser foretatt i 2021 og 2022 vist at innsikt om fylkeskommunens oppgaver og tjenester har vært mangelfull i ulike deler av befolkningen.

Undersøkelsene viste også at en stadig større gruppe av innbyggerne skaffer seg informasjon utenom de mer tradisjonelle kommunikasjonskanalene fylkeskommunen har benyttet seg av.

– Gjennom dette pilotprosjektet håper vi å treffe målgrupper i en kanal som er mer skreddersydd etter brukernes behov og ønsker. Det er likevel viktig å understreke at bruk av video er et supplement til alt annet kommunikasjonsarbeid som skjer. De som ønsker å gå mer i detalj finner fortsatt alle saksdokumenter knyttet til hver enkelt sak på nettsidene til fylkeskommunen og det vil fortsatt lages nyhetsartikler knyttet til ulike vedtak i fylkestingene. Hovedhensikten er å forsterke det samlede budskap fra Vestfold fylkeskommune i de kanaler som innbyggerne bruker, sier kommunikasjonsleder Harald Haave.
 

Her er Vestfold fylkeskommunes YouTube-kanal

Se fylkestingets dokumenter 27. februar

Hold deg oppdatert

Abonner på fylkeskommunens YouTube-konto