Vi trenger hverandre, løft blikket!

En ung kvinne og en eldre dame som snakker med hverandre og ler.
Foto: Aleksander Walmann Åsgården

Av:

Kjersti Norgård Aase

Publisert:

07.10.2022

Oppdatert:

26.03.2024 kl.15:07

Andelen som opplever ensomhet i fylket øker, men mange har også støttende fellesskap og nære venner.

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele landet i uke 39–42. Pandemi, krig, klimakrise og flyktningkrise har preget verden i det siste. Etter to år i krisemodus ser det ut som vi går en usikker og utfordrende tid i møte. Det skal vi ikke trenge å gjøre alene. Årets tema for verdensdagen for psykisk helse er «Vi trenger hverandre, løft blikket!»

Mange opplever ensomhet

Ensomhet og utenforskap er sentrale utfordringer for den psykiske folkehelsen. Folkehelseundersøkelsen, som ble besvart av 34 000 innbyggere i Vestfold og Telemark høsten 2021, viser at 12 prosent opplever å være Ensomhet ble målt med en skala basert på tre spørsmål: 1) Hvor ofte føler du at du savner noen å være sammen med? 2) Hvor ofte føler du deg utenfor? 3) Hvor ofte føler du deg isolert fra andre? .

Flere kvinner enn menn opplever ensomhet, men omfanget synker med alderen (fig 1).

Figur 1. Andel menn og kvinner i ulike aldersgrupper i Vestfold og Telemark som opplever ensomhet. Kilde: Folkehelseundersøkelsen 2021.

Blant ungdom i Vestfold og Telemark ser vi en jevn økning i andelen som opplever ensomhet. Ungdata-undersøkelsen i fylket viser at andelen som svarer at de har vært ganske mye plaget eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uka før undersøkelsen ble gjennomført har økt jevnt de siste årene:

  • 2013/2015: 20 %
  • 2017/2018: 23 %
  • 2021: 27 %

Figur 2 viser andelen som har vært ganske mye plaget eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uka i de tre Ungdata-undersøkelsene fordelt på klassetrinn. Omfanget av ensomhet øker gjennom ungdomsskolen, før det går noe ned i løpet av videregående. Ensomhetstallene har økt gjennom alle Ungdata-undersøkelsene, men økningen fra 2017/2018 til 2021 var ikke så mye større enn økningen fra 2013/2015 til 2017/2018. Unntaket er blant ungdommer på 8. trinn, der ensomhetstallene er langt høyere i 2021 enn i de tidligere undersøkelsene. Det er langt flere jenter enn gutter som opplever å være plaget av ensomhet.

Figur 2. Andel gutter (øverst) og jenter (nederst) som har vært ganske mye plaget eller veldig mye plaget av ensomhet den siste uka. Vestfold og Telemark 2013/2015, 2017/2018 og 2021. 8. trinn-Vg3. Kilde: Ungdata-undersøkelsen

 

Les mer om fylkeskommunens arbeid med folkehelse

Flere meningsfulle møter

Å bygge meningsfulle fellesskap er viktig for å føle mestring og å forebygge utenforskap. Å styrke opplevelsen av sosial støtte er helsefremmende og kan redusere hyppigheten av både psykiske og fysiske plager. I urolige perioder kan sosial støtte være avgjørende for livskvaliteten, og bidra til at den psykiske belastningen blir redusert. Å omgi seg med mennesker som tåler følelsene sine kan redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon.

Les mer om folkehelse og levekår i Vestfold.

I Folkehelseundersøkelsen for voksne svarer 36 % i Vestfold og Telemark at de opplever å ha høy sosial støtte, basert på spørsmål om antall nære personer som en kan regne med dersom en har store personlige problemer, hvor stor interesse andre viser for det en gjør, og hvor lett det er å få praktisk hjelp fra naboer hvis en skulle trenge det. Langt flere kvinner enn menn opplever å ha høy sosial støtte, og andelen øker med alder fram til 40-49 år og går deretter nedover igjen. Opplevelsen av å ha høy sosial støtte varierer fra 45 % i Fyresdal til 34 % i Holmestrand (Fig. 3).

Figur 3. Andel over 18 år i kommunene i Vestfold og Telemark som opplever høy sosial støtte. Kilde: Folkehelseundersøkelsen 2021.

Vennskap kan være en kilde til sosial og følelsesmessig støtte, og gode vennskap kan beskytte mot mobbing og ekskludering. I Ungdata-undersøkelsen for Vestfold og Telemark i 2021 svarer de aller fleste, 9 av 10, at de har minst én venn de kan stole på og betro seg til om alt mulig. Dette tallet er likt for jenter og gutter, og har vært relativt stabilt helt siden den første Ungdata-undersøkelsen i Vestfold og Telemark i 2013. Den vanligste måten å ha kontakt med vennene sine på er via sosiale medier eller meldinger/SMS. En høy andel av guttene har kontakt med venner gjennom gaming. I folkehelseundersøkelsen for voksne svarer rundt halvparten (52 %) at de minst ukentlig er sammen med gode venner.

Les mer om verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse som markeres hvert år i uke 39-42 over hele landet. I år er det 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden. Dagen markeres i mer enn 150 land, ofte for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse.

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner over hele landet. Mental Helse har koordinert kampanjen siden 1992 på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Kjersti Norgård Aase

Teamleder VT+

kjersti.aase@vtfk.no

414 53 673


Emneord: