Folkehelse

Fylkeskommunen skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Bidraget skjer innenfor tre områder som folkehelseloven gir fylkeskommunen ansvar for.

Samordne regional folkehelseinnsats

Fylkeskommunens oppgave er å være regional samordner og pådriver for  folkehelseinnsatsen i eget fylke. Vestfold og Telemark fylkeskommune leder folkehelsenettverk for kommunene, regional stat og organisasjoner. Samarbeidsråd for folkehelse i Vestfold og Telemark er tildelt rollen å forankre samarbeidspartnernes innsats.

Oversikt, analyse og formidle kunnskap

Fylkeskommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og faktorer som påvirker denne, og i tillegg understøtte kommunene i sitt arbeid med oversikt. Folkehelsetiltak skal bygge på kunnskap. Derfor bidrar fylkeskommunen med å formidle og stimulere til kunnskapsbaserte folkehelsetiltak.

Folkehelse innen egne ansvarsområder

Fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen alle sine oppgaver. Videregående opplæring er et ansvarsområde der innsats for å fremme folkehelse og livsmestring vil ha stor betydning for framtidens helsetilstand.

Portrett av kvinne Linda Lomeland
Seksjonsleder samfunn og plan

Motta vårt nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyheter og informasjon om folkehelsearbeid?

Vi sender ut nyhetsbrev med informasjon om folkehelsearbeid, aktuelle kurs og konferanser med mer ca. 1 gang i måneden.