Helsefremmende barnehager og skoler

God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Å legge til rette for dette er en god investering for både helse og læring. Barnehager og skoler er viktige arenaer for folkehelsearbeid. Her nås alle barn uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

Kompetansehevende kurs 

Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr sammen med en rekke samarbeidspartnere kompetansehevende kurs for ansatte i barnehage og skole, foresatte og elever. Kursene er ment som en drahjelp i arbeidet med å tilrettelegge for et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring jmf. Opplæringsloven, kapittel 9A

Finn tilbud etter målgruppe og tema

Ved å klikke deg inn på din arena over vil du finne en rekke tilbud innen fysisk aktivitet og friluftsliv, kosthold, psykisk helse og læringsmiljø.

Motta våre nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev til barnehager, grunnskoler og videregående skoler tre ganger per år med informasjon om gratis kompetansehevende kurs og konferanser med mer. Du kan melde deg på nyhetsbrevene her:

Jorunn Borge Westhrin
Leder, helsefremmende barnehager og skoler