Tilbud til ungdomsskoler

I opplæringsloven §9 A-2 står det at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I følge folkehelselovens §20 skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til ungdomsskoler.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

OPPTUR - den nasjonale turdagen for alle landets 8. klassinger

Aktivitetsnivået hos norske ungdommer ligger under nasjonale anbefalinger. Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, det sosiale miljøet og fysisk og psykisk helse.

Hvert år deltar 35 000 elever på OPPTUR. I Vestfold og Telemark arrangeres det arrangementer på flere ulike steder.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: 8. september 2021 og 4. mai 2022

Les mer om OPPTUR på DNT sine nettsider

Kontakt:

Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos barn med funksjonsnedsettelser?

Vestfold og Telemark idrettskrets kan bidra til at flere barn kan prøve en idrettsaktivitet de ikke har tenkt at var aktuelt for dem, ved å arrangere en Kom-og-prøv-dag på skolen. Sammen med lokale idrettslag kan de arrangere en aktivitetsdag for elever med funksjonsnedsettelser på skolen. Aktiviteten kan skje både innendørs og/eller utendørs. Dette kan også gjøres i samarbeid med flere skoler i kommunen. 

For å gi ansatte i skolen mer trygghet på hvordan tilrettelegge i fysisk aktivitet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, kan idrettskretsen også arrangere Tilrettelegging paraidrettskurs på skolen. 

Kostnad: Gratis for skoler i Vestfold og Telemark

Periode: Fortløpende

Les mer om tilbudene på www.idrettsforbundet.no 

Kontakt: Anne Katrine Aas, Vestfold og Telemark idrettskrets, AnneKatrine.Aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte ressurselever på hver skole. Gjennom et opplæringsløp i løpet av skoleåret tilegner ressurselevene seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med vekt på lavterskelaktivitet. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per. skole. Inkluderer kurs, kompetansetiltak, materiell og samlinger
 • Periode: ved skolestart og gjennom skoleåret
 • Påmelding: Lyses ut i mars måned hvert år, før deltakelse påfølgende skoleår

Ressurselevene bidrar med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. Å rette oppmerksomhet mot økt aktivitet, trivsel og mobbing på skolen og i SFO, i regi av utdannede ressurselever, har vist seg å ha god effekt. 

Kontakt: Linn Bergheim, prosjektleder Aktiv365, linn.bergheim@idrettsforbundet.no, 984 20 531

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som hjelper grunnskoler til å utvikle egne, lokale undervisningsprosjekt innen bærekraftig utvikling.

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving av lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. Undervisningen skal være tverrfaglig.

 • Periode: Skoleåret 2020/2021
 • Søknadsfrist 29.mars 2020

Les mer om Den naturlige skolesekken på www.natursekken.no

Kontakt: Anja Gabrielsen, regionkontakt-/Universitetet i Sørøst-Norge, anja.gabrielsen@usn.no, 35 57 53 17

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i skolen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. DNT tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som skoler kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Kostnad: 1500 kroner for en skolegruppe per døgn
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Kostnad: 600 kroner for en skolegruppe per døgn. Tillegg for eventuell veileder.
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? I skoleåret 2021/2022 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

På farta til skolen

Mer informasjon kommer

Læring i friluft - Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger -og Fiskerforbund ønsker å gi elever et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Dette er en skoledag utenom det vanlige med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen.

 • Kostnad: Etter avtale
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Tilbudet gjelder for kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt og fangst eller mat på bål. Elevene får opplæring i bruk av naturen og innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann.

Kontakt: Bjørn Erik Lauritzen, Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, telemark@njff.no, 916 12 804

Aktivt uteliv i skolen - friluftskurs for lærere

Bruk av friluftsliv i skolen er bra for trivsel, det sosiale miljøet og fysisk og psykisk helse. Ønsker du å bli inspirert til å ta med barna ut i naturen?

Den norske turistforening (DNT) kommer til din skole og holder friluftskurs for personalet.

 • Kostnad: På forespørsel
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? I skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Læring i friluft - Grenland friluftsråd

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsens overordnede del og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Skoleåret 2021/2022
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende. Grenland friluftsråd er representert på fagsamlingene i Liv og røre.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård kan stimulere til fysisk aktivitet for elevene.

 • Periode: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis 15. oktober eller 1. november)

Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg for inntil 50 prosent av anleggskostnadene, maks 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme område. Øvrig finansering kan være dugnad, egenkapital, egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på vår nettside.

Les mer om spillemidler på www.anleggsregisteret.no.

Kontakt til fylkeskommunale saksbehandlere:

Kontakt til kommunale saksbehandlere:

Kommune Navn E-post
Bamble Karl-Fredrik Velle karl-fredrik.velle@bamble.kommune.no
Drangedal Hilde Fiskum hilde.fiskum@drangedal.kommune.no
Fyresdal Hilde Martini Momrak hilde.momrak@fyresdal.kommune.no
Færder Tore Birkeland tore.birkeland@faerder.kommune.no
Hjartdal Unni Lunde unni.lunde@hjartdal.kommune.no
Holmestrand Susanne Poulsen susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no
Horten Sven-Erik Petersen sven-erik.petersen@horten.kommune.no
Kragerø Harald Bothner harald.bothner@kragero.kommune.no
Kviteseid Magne Skarprud magne.skarprud@kviteseid.kommune.no
Larvik Hilde Elisabeth Skingstad hilde.elisabeth.skingstad@larvik.kommune.no
Midt-Telemark

Sindre Flø

Hilde K. Pedersen

siflo@mt.kommune.no 

hipe@mt.kommune.no 

Nissedal Anne Margrethe Espelid anne.espelid@nissedal.kommune
Nome Heidi Elise Kvale heidi.elise.kvale@nome.kommune.no
Notodden

Sindre Flø

Terje Malm

sindre.flo@notodden.kommune.no

terje.malm@notodden.kommune.no

Porsgrunn Jørgen Olsvoll jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no
Sandefjord Mette Nerlie mette.nerlie@sandefjord.kommune.no
Seljord Asbjørn Storrusten asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no
Siljan Jeanett Aas Andrsen jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no
Skien

Lene Borvik Larsen

Vegar Weholt

lene.larsen@skien.kommune.no

vegar.weholt@skien.kommune.no

Tinn Marit Kvitne marit.kvitne@tinn.kommune.no
Tokke Hasse Samahle hasse.samahle@tokke.kommune.no
Tønsberg Anders Nygaard anders.nygaard@tonsberg.kommune.no
Vinje Aud Irene Kittilsen aud.irene.kittilsen@vinje.kommune.no

 

Kosthold

Sjømat i utekjøkkenet - et kurs for lærere

Fiskesprell inviterer alle som underviser i kroppsøving, mat og helse, naturfag, matematikk, valgfag og de som jobber med uteskole til en inspirerende kursdag om hvordan matlaging kan inngå som en del av undervisningsopplegg i uteskolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Etter avtale

Kurset er lagt opp med en tilpasset teoridel som dreier seg om hvorfor og hvordan du som lærer kan gi elevene gode matopplevelser på tur, samtidig som et opplegg med utemat kan dekke læreplanmål i ulike fag. I den praktiske delen vil du få innføring i det å lage matlagingsbål, og tilberede varierte sjømatretter i friluft. Dette kurset er også en del av Liv og røre

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, fiskesprell@seafood.no, 77 60 33 33

Råvarestøtte og undervisningsmateriell fra Fiskesprell

Råvarestøtte og undervisningsmateriell skal bidra til å sette sjømat på timeplanen i mat og helsefaget på mellomtrinnet og ungdomstrinnet på skoler som har praktisk undervisning. Hver skole kan hvert skoleår melde på ett klassetrinn på 5.-7. trinn og ett på 8.- 10. trinn.

Fra og med skoleåret 2020/2021 består undervisningsmateriellet av en lærerveiledning og en kokebok til elevene, og er basert på den nye læreplanen i mat og helse. Gjennom fagstoff, oppgaver og oppskrifter dekkes de fleste kompetansemål i faget. For mellomtrinnet kan skolene bestille kokebok i klassesett til kjøkkenet (et hefte per fire elever), mens på ungdomstrinnet er det mulig å bestille en egen kokebok til hver elev.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Skolene melder seg på hvert skoleår. Påmeldingsperiode fra juni til desember.

Les mer om tilbudet og om hvordan du kan søke støtte og undervisningsmateriell på Fiskesprell sine nettsider.

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder i Fiskesprell, fiskesprell@seafood.no, 77 60 33 33  

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Siden 2012 har sjømatkonsumet falt med 46 % blant de under 34 år. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre spres sjømatgleden også inn i hjemmet.

Fiskesprell inviterer SFO'er til å søke om råvarestøtte til foreldrearrangement. Etter at SFO har deltatt på Fiskesprellkurs kan det søkes om økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. 

Maten må tilberedes på SFO og elevene må involveres. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene for å få utbetalt støtten. 

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv- til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon i personalgruppen, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell på ungdomsskolen.

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Tannhelse - 8. klasse

Det skjer ofte en endring i kostholdsvaner ved overgang til ungdomsskole. Tannhelsetjenesten ser syreskader på tenner blant ungdom etter hyppig inntak av energidrikker, brus, saft og juice. Det tilbys derfor at en tannpleier kommer til skolen og har undervisningsopplegg for elever i 8. klasse.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Undervisningsopplegget har vekt på kostholdsinformasjon om søte og sure drikker, tobakk og snusbruk i relasjon til tannhelse.

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk for å avtale tidspunkt.

Skolefrukt til elevene - flere muligheter

Skolefrukt er et verktøy for å oppfylle deler av myndighetenes anbefalinger for mat og måltider i skolen. Alle norske grunnskoler har tilbud om abonnementsordningen Skolefrukt. Elevene får en frisk frukt eller grønnsak hver dag.

Staten subsidierer Skolefrukt med kr. 1,50 pr. frukt og grønnsak som er 1/3 av prisen til leverandør. Skolefrukt kan enten være foreldrebetalt ordning eller at skolen oppretter felles bestilling som blir betalt av kommunen, skolen, FAU eller andre.

Formålet å stimulere til økt inntak av frukt og grønnsaker blant grunnskoleelever, i tråd med myndighetenes kostråd. Frukt på skolen er et bidrag til gode kostvaner som er viktig for helsa på kort og lang sikt.

Les mer om skolefruktordningen

Kontakt: Skolefrukt, post@skolefrukt.no, 815 20 123

#kokkesprell - en leken oppskriftskonkurranse

Kokkesprell er en leken oppskriftskonkurranse for alle elever i barne- og ungdomsskolen med sjømat i hovedrollen. Konkurransen kan for eksempel knyttes opp mot faget mat og helse.

Alle elever i grunnskolen inviteres til å komponere sin helt egen sjømatrett med grønnsaker og annet tilbehør- akkurat slik de liker den best. For å gi rom for innkjøp av de ekstra gode råvarene, tilbys alle deltakende klasser en egen konkurransestøtte på kroner 40,- per elev. Støtten utbetales etter at Fiskesprell har mottatt bidraget til konkurransen.

Vinnerklassen får 5000 kroner til klassekassen og et besøk fra Fiskesprell. De tar med seg de herligste råvarer og en dyktig kokk, og sammen med elevene steller de i stand en sjømatfest for elever, lærere og foreldre. Klassens sjømatfavoritt står selvfølgelig på menyen, tilberedt av elevene selv under ledelse av kokken.

Som takk for deltakelsen kan de andre klassene som deltok i konkurransen få råvarestøtte til foreldrearrangement med servering av sjømat, og et sprelsk partykit fra Fiskesprell.

Frist for påmelding i skoleåret 2020/2021 er 5. mars 2021. 

Les mer om konkurransen og hvordan du leverer ditt bidrag. Eventuelle spørsmål om konkurransen kan sendes til kokkesprell@seafood.no

Psykisk helse og læringsmiljø

FLEXid

Flexibel identitet (FLEXid) er et bevisstgjøringskurs for unge som vokser opp mellom flere kulturer.

 • Periode: Fortløpende gjennom skoleåret
 • Kostnad: Gratis innføringskurs

Kurset retter oppmerksomheten mot identitet, tilhørighet og mulighetene som disse ungdommene har, snarere enn begrensningene.  

FLEXid legger vekt på det positive ved å være flerkulturell. Mange synes det er utfordrende å pendle mellom to eller flere kulturer og dette kan skape vanskeligheter på skole, i hjemmet og blant venner.

Kontakt: Gloria Leiyan, frivillighetskoordinator i Røde Kors, gloria.leiyan@redcross.no, 951 59 655

Drømmeskolen

Drømmeskolen er et tiltak for å jobbe systematisk med det psykososiale læringsmiljøet. Tiltaket skal fremme elevenes psykiske helse og det gis opplæring i konkrete verktøy og metoder for arbeidet. Elevmentorer følger opp nye klasser og elever, og lager miljøskapende tiltak på skolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene har sterk effekt på læring. Tilhørighet, kompetanse og reell medvirkning er viktige faktorer for motivasjon og gjennomføring i skolen.

Les mer om Drømmeskolen på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Nina Grindheim, nasjonal programleder Voksne for barn, nina.grindheim@vfb.no, 934 33 667

VIP Makkerskap

VIP Makkerskap er et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø knyttet til VIP Psykisk helse i skolen. VIP Makkerskap er strukturert og gjennomarbeidet som en del av det viktige arbeidet med psykisk helse på den enkelte skole.

Hovedmålsettingen med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

 • å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring 
 • å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse
 • en trygg og forutsigbar skolestart 
 • å etablere et godt klassemiljø tidlig 
 • at elevene skal bli kjent med de andre i klassen
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen

Det anbefales at skoler og lærere går gjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP Makkerskap for første gang. VIP-programmet arrangerer regionale (og i enkelte tilfeller lokale) opplæringer for elevtjenesten/ledelse som igjen implementerer tiltaket på den enkelte skole.

Les mer om VIP Makkerskap 

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, avdeling for fag og kvalitet. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

Traumekurs for ansatte i skolen

Fra høsten 2021 arrangeres traumekurs for ansatte i skolen. Kurset har en tidsramme på to klokketimer med følgende målsetning:

 • gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
 • gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer
 • gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom

Kurset er gratis og tilbys både til grunnskole, SFO/AKS og videregående skole.

VIP Psykisk helse i skolen med psykolog Camilla Cecilie Øien ønsker samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføring av kurset.

Les mer om traumekurs for ansatte i skolen her

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, avdeling for fag og kvalitet. Klinikk for psykisk helse og rus - Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

30 000 barn og unge opplever årlig at mor og far går fra hverandre. Skilsmisse er kanskje den største sorgen barnet har opplevd. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skole. Programmet ønsker å møte barna og ungdommens behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

 • Kostnad: 18000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?" (Dekker inntil 30 deltakere) Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt.

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Tobakk og rus

Kjærlighet og grenser

Tiltak må settes inn før ungdomsproblemene starter for alvor. Kjærlighet og grenser er et 8 ukers familierettet skoleprogram for 7. og 8. trinn som forebygger misbruk av alkohol, narkotika og tobakk og styrker intern kommunikasjon. I tillegg styrker det beskyttelsesfaktorer hos ungdommene, bygger foreldrenettverk, styrker samarbeidet skole-hjem og styrker familiebånd. Sentralt i programmet er videofilmer som danner grunnlag for diskusjoner og samtaler. 

 • Pris: Gratis materiell og to dagers opplæring av instruktører, samt nettverksoppfølging
 • Periode: Fortløpende påmelding. Opplæring av instruktører arrangeres ellers ved behov

Kjærlighet og grenser er et universelt forebyggingstiltak som egner seg som oppfølging av Ungdata-undersøkelsene, og som et ledd  i kommunens satsing på folkehelse og livsmestring i skolen. Tiltaket har god internasjonal dokumentasjon på effekt og har også fått god evaluering av Telemarksforskningsrapport nr. 483/2019 og i en masteroppgave fra Universitetet i Sørøst -Norge.

Les mer om Kjærlighet og grenser på Korus sine nettsider   

Kontakt: Eli Marie Wiig, Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken, eli.wiig@korus-sor.no, 991 65 668

FRI

FRI er et undervisningsopplegg som engasjerer elevene til å være røyk- og snusfrie. I tillegg når skolene læreplanmålene gjennom tilrettelagte leksjoner for hele ungdomsskolen. FRI benytter digitale løsninger for å hjelpe elevene til å ta egne valg og til å sette grenser.

Lærerne trenger ikke melde på klassene, men elevene må signere kontrakt elektronisk for å være med i trekning av tobakksfri premie på slutten av skoleåret.

Les mer på www.fristedet.no

Kontakt: Helsedirektoratet, 810 20 050

Er du bekymret for et barn? Trenger du kunnskap om hvordan du kan snakke med barn og foresatte?

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å se barnet og å gjøre noe med bekymringen. Derfor er det viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Ofte venter voksne alt for lenge med å erkjenne at et barn ikke klarer å mestre hverdagen. Det kan også oppleves krevende og vanskelig å skulle snakke med barna selv.

Kompetansesenter Rus Region Sør (KoRus-Sør) kan gi råd og hjelp til hvordan en samtale med barn og foresatte i barnehager og skoler kan gjennomføres.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Avtales etter forespørsel

Opplæringstilbudet er for alle som arbeider med barn i Vestfold og Telemark.

Følgende kurstilbud tilbys:

Kurset tilpasses den enkeltes behov på bestilling.

Kontakt: Kristin Håland, seniorkonsulent KoRus-Sør, kristin.haland@korus-sor.no, 918 50 952

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 07.11.2022 kl.09:50