Tilbud til barnehager

I barnehagelovens §2 står det at "Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller". God helse er viktig for barns utvikling og evne mestring. Barnehagene er en viktig arena i dette arbeidet. Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til barnehager.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Aktivt uteliv i barnehagen

Bruk av friluftsliv i barnehagen gir bedre trivsel, bedre sosialt miljø og bedre fysisk og psykisk helse. Den norske turistforening (DNT) tilbyr kurs for ansatte i barnehager hvor målet er å inspirere til å ta med barna ut i naturen.

 • Kostnad: På forespørsel
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? I barnehageåret 2021/2022 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Kurset arrangeres lokalt i den enkelte barnehage. 

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Turbotråkk

Den norske turistforening (DNT) arrangerer hvert år turmarsjen Turbotråkk for tre-, fire- og fem-åringer. Det er aktiviteter, eventyrstund og konsert.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: September
 • For hvem? I barnehageåret 2021/2022 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Læring i friluft - Grenland friluftsråd

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsens overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Barnehageåret 2021/2022
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i barnehagen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. Den norske turistforening (DNT) tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som barnehager kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Kostnad: 1500 kroner for en barnehagegruppe per døgn
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Kostnad: 600 kroner for en barnehagegruppe per døgn. Tillegg for eventuell veileder.
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? I skoleåret 2021/2022 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Kosthold

5 om dagen - barnehage

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) tilbyr barnehager gratis materiell og e-læringskurs for å inspirere og motivere barnehageansatte til å servere mer frukt og grønt. 

Barn i Norge spiser mindre frukt, bær og grønnsaker enn anbefalt i nasjonale kostråd. OFG inviterer derfor alle landets barnehager til å bli en 5 om dagen-barnehage. 

Se www.frukt.no/barnehage for mer informasjon og påmelding.

Fiskesprell for barnehager

Det er viktig at mattilbudet i barnehagene er næringsrikt og variert. Fiskesprells kurs for ansatte i barnehage er et bidrag til å følge opp myndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Vi har ulike kurstilbud som du kan lese om under. 

Trinn 1 - sjømat i barnehagen  

Hvorfor er det sunt å spise sjømat? Hvorfor er det viktig at barnehager legger til rette for gode vaner, og hvordan kan dette gjøres? Hvordan kan vi bruke matlaging som en del av den pedagogiske aktiviteten?

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: Fortløpende 

Omtrent halvparten av det barn spiser i løpet av dagen spises mens de er i barnehagen, og i løpet av tiden et barn går i barnehagen spises det omtrent 3000 måltider. Da blir mattilbudet der viktig, særlig for dem som har et mattilbud av varierende kvalitet hjemme. Et godt og næringsrikt kosthold som følger retningslinjer for mat og måltider i barnehagen bør forankres i barnehagens egen plan og gjerne også i planer for barnehagesektoren i kommunen. 

Kurset inneholder teori om ernæring generelt, og om fisk og sjømat spesielt. Kurset tilbys lokalt i barnehagen/kommunen og er tenkt som et heldagskurs, men tilbys også som kveldskurs over to kvelder. 

Les mer om kursets teoretiske del og kurset praktiske del på Fiskesprell sine nettsider.

Kontakt:

Trinn 2 - sjømat i utekjøkkenet 

Barnehager er mye på tur. Dette gir muligheter for andre mat- og måltidsopplevelser enn det tradisjonelle innemåltidet. 

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: Fortløpende 

Dette kurset anbefales for barnehager som har gjennomført trinn 1 kurs. I dette kurset vil barnehageansatte få teoretisk påfyll og matlaging i friluft vil bli vektlagt. Barnehageansatte vil lære ulike måter å tilberede mat ute på, og vil få inspirasjon til å bruke sjømat på tur.

Kurset tilbys lokalt i barnehagen/kommunen og er tenkt som et heldagskurs, men tilbys også som kveldskurs over to kvelder. 

Les mer om kursets teoretiske del og kursets praktiske del på Fiskesprell sine nettsider. 

Kontakt: 

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Fiskesprell inviterer barnehager til å søke om råvarestøtte til foreldrearrangement. Etter at barnehagen har deltatt på Fiskesprellkurs kan det søkes om økonomisk støtte til innkjøp av råvarer til arrangement der det tilberedes og serveres sjømat til foreldre/foresatte. 

Maten må tilberedes i barnehagen og barna må involveres. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene for å få utbetalt støtten. 

Siden 2012 har sjømatkonsumet falt med 46 % blant de under 34 år. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre spres sjømatgleden også inn i hjemmet. 

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider

Kollegainspirasjon med Fiskesprell 

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Hensikten med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon i personalgruppen og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell i barnehagen. 

Les mer om tilbudet og hvordan du kan søke støtte på Fiskesprell sine nettsider.

Matjungelen barnehage

Matjungelen et et nasjonalt og gratis aktivitetsprogram for barnehager der barna kan utforske en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet aktivitetsopplegg som involverer barna, kompetanseheving for ansatte og et variert utvalg av oppskrifter, inspirasjon og verktøy til arbeidet ed mat og måltider.

I Matjungelen kan barna utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

Besøk fra tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten tilbyr besøk i din barnehage for å informere barn om tema av betydning for tannhelsen fordi det er viktig å møte barn og unge på andre arenaer enn tannklinikken. Tannhelsetjenesten tilbyr også innlegg til foreldre på foreldremøte i barnehagen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Det deles ut aktuelt gratismateriell i forbindelse med undervisningen.

Ønsker din barnehage besøk? Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk

Psykisk helse og læringsmiljø

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

30 000 barn og unge opplever årlig at mor og far går fra hverandre. Skilsmisse er kanskje den største sorgen barnet har opplevd. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skole. Programmet ønsker å møte barn og ungdoms behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

 • Kostnad: 18000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?". Dekker inntil 30 deltakere. Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt.

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Barn vi er bekymret for 

Er du bekymret for et barn? Trenger du kunnskap om hvordan du kan snakke med barn og foresatte?

Alle som er i posisjon til å oppdage et begynnende problem hos et barn, har et ansvar for å se barnet og å gjøre noe med bekymringen. Derfor er det viktig at fagpersoner i barnehager og skoler tør å snakke med barn om vanskelige temaer som rus, vold og psykisk helse. Ofte venter voksne alt for lenge med å erkjenne at et barn ikke klarer å mestre hverdagen. Det kan også oppleves krevende og vanskelig å skulle snakke med barna selv.

Kompetansesenter Rus Region Sør (KoRus-Sør) kan gi råd og hjelp til hvordan en samtale med barn og foresatte i barnehager og skoler kan gjennomføres.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Avtales etter forespørsel

Opplæringstilbudet er for alle som arbeider med barn i Vestfold og Telemark.

Følgende kurstilbud tilbys:

Kurset tilpasses den enkeltes behov på bestilling.

Kontakt: Kristin Håland, seniorkonsulent KoRus-Sør, kristin.haland@korus-sor.no, 918 50 952

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 13.08.2021 kl.13:04