Tilbud til videregående skoler

I opplæringsloven §9 A-2 står det at "Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring". I følge folkehelselovens §20 skal fylkeskommunen fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler de er tillagt. God helse og trivsel bidrar til gode undervisnings- og læringsforhold. Velg tema til venstre og se de ulike tilbudene som tilbys til videregående skoler.
Foto: www.mostphotos.com

Fysisk aktivitet og friluftsliv

Aktivitetskurs for elever - lær å ta med andre på tur

Den norske turistforening (DNT) arrangerer aktivitetskurs for videregående elever som retter oppmerksomheten mot friluftsaktivitet for barn og unge. Økt kompetanse innen friluftsliv vil gi elevene bedre forutsetninger for å ta med andre ut på tur senere i jobb og fritid.

 • Kostnad: Gratis. Skolen dekker lunsjutgifter
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? I skoleåret 2021/2022 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Kurset gir elevene aktivitetstips og opplæring i friluftsferdigheter.

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Hvordan tilrettelegge for fysisk aktivitet hos elever med funksjonsnedsettelser?

Vestfold og Telemark idrettskrets kan bidra til at flere ungdommer kan prøve en idrettsaktivitet de ikke har tenkt at var aktuelt for dem, ved å arrangere en Kom-og-prøv-dag på skolen. Sammen med lokale idrettslag kan de arrangere en aktivitetsdag for elever med funksjonsnedsettelser på skolen. Aktiviteten kan skje både innendørs og/eller utendørs. 

For å gi ansatte i skolen mer trygghet på hvordan tilrettelegge i fysisk aktivitet for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser, kan idrettskretsen også arrangere Tilrettelegging paraidrettskurs på skolen. 

Kostnad: Gratis for skoler i Vestfold og Telemark

Periode: Fortløpende

Les mer om tilbudene på www.idrettsforbundet.no 

Kontakt: Anne Katrine Aas, Vestfold og Telemark idrettskrets, AnneKatrine.Aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Læring i friluft

Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å gi elever et riktig bilde av norske friluftstradisjoner. Dette er en skoledag utenom det vanlige med naturen som læringsarena. Alle opplegg er knyttet opp mot mål i læreplanen.

 • Kostnad: Etter avtale
 • Periode: Fortløpende
 • For hvem? Tilbudet gjelder for kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø

Aktivitetene kan være alt fra fisketur, temadager om jakt og fangst eller mat på bål. Elevene får opplæring i bruk av naturen og innblikk i tradisjonell jakt og fiske i ferskvann og saltvann.

Kontakt: Bjørn Erik Lauritzen, Fylkessekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, telemark@njff.no, 916 12 804

Den naturlige skolesekken

Den naturlige skolesekken er en ordning som hjelper vg1 ved videregående skoler til å utvikle egne, lokale undervisningsprosjekt innen bærekraftig utvikling.

Skoler som deltar i Den naturlige skolesekken får midler, veiledning og kompetanseheving av lærere for å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. Undervisningen skal være tverrfaglig.

 • Periode: Skoleåret 2020/2021
 • Søknadsfrist: 29.mars 2020

Les mer om Den naturlige skolesekken på www.natursekken.no

Kontakt: Anja Gabrielsen, regionkontakt-/Universitetet i Sørøst-Norge, anja.gabrielsen@usn.no, 35 57 53 17

Tilrettelagte hytter for barnehager og skoler

Bruk av friluftsliv i skolen gir mer variasjon og er bra for trivsel og fysisk og psykisk helse. DNT tilbyr utleie av tilrettelagte hytter med fine uteområder som skoler kan benytte seg av.

 • Sildevika i Telemarksskjærgården
  • Kostnad: 1500 kroner for en skolegruppe per døgn
  • Periode: April-september
 • Flekkerhytta aktivitetssenter
  • Kostnad: 600 kroner for en barnehagegruppe per døgn. Tillegg for eventuell veileder.
  • Periode: Hele året
 • Kalhovd turisthytte
  • Pris og opphold på forespørsel
 • Øitangen

For hvem? I skoleåret 2019/2020 gjelder tilbudet i kommunene Tinn, Vinje, Tokke, Kviteseid, Fyresdal, Nissedal, Seljord, Hjartdal, Notodden, Midt Telemark, Drangedal, Nome, Skien, Siljan, Porsgrunn, Bamble og Kragerø. Øitangen er åpen for alle kommuner i hele Norge.

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

På farta til skolen

Mer informasjon kommer

Tilskudd til nærmiljøanlegg

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård kan stimulere til fysisk aktivitet for elevene.

 • Periode: På høsten, varierer fra kommune til kommune (vanligvis 15. oktober eller 1. november)

Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg for inntil 50 prosent av anleggskostnadene, maks 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme område. Øvrig finansering kan være dugnad, egenkapital, egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på vår nettside 

Les mer om spillemidler på www.anleggsregisteret.no

Kontakt til fylkeskommunale saksbehandlere:

Kontakt til kommunale saksbehandlere:

Kommune Navn E-post
Bamble Karl-Fredrik Velle karl-fredrik.velle@bamble.kommune.no
Drangedal Hilde Fiskum hilde.fiskum@drangedal.kommune.no
Fyresdal Hilde Martini Momrak hilde.momrak@fyresdal.kommune.no
Færder Tore Birkeland tore.birkeland@faerder.kommune.no
Hjartdal Unni Lunde unni.lunde@hjartdal.kommune.no
Holmestrand Susanne Poulsen susanne.poulsen2@holmestrand.kommune.no
Horten Sven-Erik Petersen sven-erik.petersen@horten.kommune.no
Kragerø Harald Bothner harald.bothner@kragero.kommune.no
Kviteseid Magne Skarprud magne.skarprud@kviteseid.kommune.no
Larvik Hilde Elisabeth Skingstad hilde.elisabeth.skingstad@larvik.kommune.no
Midt-Telemark

Sindre Flø

Hilde K. Pedersen

siflo@mt.kommune.no 

hipe@mt.kommune.no 

Nissedal Anne Margrethe Espelid anne.espelid@nissedal.kommune
Nome Heidi Elise Kvale heidi.elise.kvale@nome.kommune.no
Notodden

Sindre Flø

Terje Malm

sindre.flo@notodden.kommune.no

terje.malm@notodden.kommune.no

Porsgrunn Jørgen Olsvoll jorgen.olsvoll@porsgrunn.kommune.no
Sandefjord Mette Nerlie mette.nerlie@sandefjord.kommune.no
Seljord Asbjørn Storrusten asbjorn.storrusten@seljord.kommune.no
Siljan Jeanett Aas Andrsen jeanettaas.andersen@siljan.kommune.no
Skien

Lene Borvik Larsen

Vegar Weholt

lene.larsen@skien.kommune.no

vegar.weholt@skien.kommune.no

Tinn Marit Kvitne marit.kvitne@tinn.kommune.no
Tokke Hasse Samahle hasse.samahle@tokke.kommune.no
Tønsberg Anders Nygaard anders.nygaard@tonsberg.kommune.no
Vinje Aud Irene Kittilsen aud.irene.kittilsen@vinje.kommune.no

 

Kosthold

Kantinering i videregående skole 

Mer informasjon kommer

Næring for læring - holdningsinnlegg 

Mer informasjon kommer

Fiskesprellkurs for elever ved barne-og ungdomsarbeiderlinja

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt fra Helsedirektoratet. Fiskesprell lar barn og unge oppdage hvor godt de liker sjømat og har som mål å øke sjømatkonsumet i denne gruppen. Kunnskap, ferdigheter og inspirasjon knyttet til fisk og sjømat er viktige virkemidler for å nå dette målet. Derfor er elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja på videregående skoler valgt som viktige kursdeltakere. Mange av disse elevene vil kunne påvirke barn og unges kosthold gjennom senere arbeid i barnehage og skole.

Kurset gir en teoretisk innføring i hvorfor fisk og annen sjømat er en viktig del av et balansert kosthold, og en praktisk innføring i tilberedning av fisk- og sjømatretter som vi vet at barn og unge liker. Et sentralt tema er matlaging som pedagogisk aktivitet i arbeidet med barn og unge.

 • Kostnad: Gratis. Fiskesprell dekker både kurslederutgifter og råvareutgifter. Skolen må stille med egna kjøkken til praktisk matlaging.
 • Periode: Fortløpende

Kurset passer bra med læreplanens kompetansemål innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Kontakt:

Tannhelse - vann som tørstedrikk

Tannhelsetjenesten ser en økt forekomst av syreskader på tennene hos ungdom fra 16 til 18 år. Mange elever i videregående skole øker forbruket av brus, energidrikker og juice. Syreskader på tennene er en alvorlig tannskade som mange unge ikke ser konsekvenser av. Det tilbys derfor at en tannpleier kommer til skolen og har undervisning for elever i videregående opplæring.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Undervisningsopplegget vektlegger vann som tørstedrikk.

Ønsker din skole besøk? Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk.

Psykisk helse og læringsmiljø

VIP Snakk om det

VIP Snakk om det er et universalforebyggende skoleprogram for Vg1-elever på videregående skole 

Det tilbys opplæringskonferanse for nye skoler hvor alt personell og lokal psykisk helsetjeneste deltar. Konferansen arrangeres på egen skole.

Etter avtale kan det gjennomføres erfaringskonferanser/nettverkssamlinger for skoler og helsetjenester som allerede benytter programmet.

 • Kostnad: Kursing er gratis. Skolen må stille med lokaler og lunsj. Elevheftet "Sånn er livet (2017)" og ressursheftet for lærere og helsepersonell betales av skole/fylkeskommune. Kr. 10,- for elevheftet og kr. 12,- for ressursheftet.
 • Periode: Fortløpende

"VIP Snakk om det - elevhefte" (2022) á kr. 12,- er tilgjengelig på bokmål og nynorsk. Oversettelse til nordsamisk og engelsk vil være klart i løpet av vinteren 2022/2023.

Ressursheftet for lærere og helsepersonell er to hefter i ett og er tilgjengelig på bokmål.

Les mer om VIP Snakk om det

Andre tilbud fra høsten 2021

Fra høsten 2021 arrangeres traumekurs for ansatte i skolen. Kurset har en tidsramme på to klokketimer med følgende målsetning:

 • gi skoleansatte større forståelse av hva traumer er og hvordan traumatiske reaksjoner kan arte seg
 • gjøre skoleansatte bedre rustet til å fange opp mulige traumesymptomer
 • gi skoleansatte større trygghet knyttet til hva de selv kan gjøre overfor traumatiserte barn/ungdom

Kurset er gratis og tilbys både til grunnskole, SFO/AKS og videregående skole.

VIP Psykisk helse i skolen med psykolog Camilla Cecilie Øien ønsker samarbeid med lokal psykisk helsetjeneste om gjennomføring av kurset.

Les mer om traumekurs for ansatte i skolen her

Kontakt: Espen Hansen, teamleder i VIP Psykisk helse i skolen, avdeling for fag og kvalitet. Klinikk for psykisk helse og rus- Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

VIP Makkerskap

VIP Makkerskap er et praktisk verktøy for bedre læringsmiljø knyttet til VIP Psykisk helse i skolen. VIP Makkerskap er strukturert og gjennomarbeidet som en del av det viktige arbeidet med psykisk helse på den enkelte skole.

Hovedmålsettingen med VIP Makkerskap er å skape et godt psykososialt miljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Delmål:

 • å fremme elevers psykiske helse, trivsel og læring 
 • å styrke elevers sosiale og relasjonelle kompetanse
 • en trygg og forutsigbar skolestart 
 • å etablere et godt klassemiljø tidlig 
 • at elevene skal bli kjent med de andre i klassen
 • å skape gode arbeidsrelasjoner som fremmer livsmestring i skolehverdagen

Det anbefales at skoler og lærere går gjennom en kort opplæring før de gjennomfører VIP Makkerskap for første gang. VIP-programmet arrangerer regionale (og i enkelte tilfeller lokale) opplæringer for elevtjenesten/ledelse som igjen implementerer tiltaket på den enkelte skole.

Les mer om VIP Makkerskap 

Kontakt: Espen Hansen, teamleder for VIP Psykisk helse i skolen, avdeling for fag og kvalitet. Klinikk for psykisk helse og rus- Vestre Viken, vip@vestreviken.no, 995 72 518 

Skilsmissegrupper i barnehager og skoler

30 000 barn og unge opplever årlig at mor og far går fra hverandre. Skilsmisse er kanskje den største sorgen barnet har opplevd. Å delta i gruppe gir dem en mulighet til å snakke om skilsmissen med andre barn eller ungdom i samme situasjon, og med noen andre voksne enn foreldrene. Det gjør dem bedre rustet til å møte utfordringene de møter i hverdagen.

Voksne for barn tilbyr veiledningspakker og kurs for å starte opp og drifte skilsmissegrupper for barn/unge i barnehager og skole. Programmet ønsker å møte barna og ungdommens behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

 • Kostnad: 18000 kroner for dagskurset "Hvordan drive skilsmissegrupper?" (Dekker inntil 30 deltakere). Reise og eventuell overnatting kommer i tillegg.
 • Periode: Fortløpende

Om ønskelig tilbys også kurset digitalt. 

Les mer om kurset på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Heidi Fossen, kurskoordinator i Voksne for barn, heidi.fossen@vfb.no, 907 65 980

Drømmeskolen

Drømmeskolen er et tiltak for å jobbe systematisk med det psykososiale læringsmiljøet. Tiltaket skal fremme elevenes psykiske helse og det gis opplæring i konkrete verktøy og metoder for arbeidet. Elevmentorer følger opp nye klasser og elever, og lager miljøskapende tiltak på skolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene har sterk effekt på læring. Tilhørighet, kompetanse og reell medvirkning er viktige faktorer for motivasjon og gjennomføring i skolen.

Les mer om Drømmeskolen på Voksne for barn sine nettsider

Kontakt: Nina Grindheim, nasjonal programleder Voksne for barn, nina.grindheim@vfb.no, 934 33 667

Publisert: 10.10.2019 Oppdatert: 07.11.2022 kl.10:40