Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid er et statlig initiativ til en tiårig satsing (2017-2027), som skal styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge (0-24 år) er prioritert målgruppe.

Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.Det er etablert en statlig tilskuddsordning for utprøving av metoder og tiltak i kommunene. Fylkeskommunen er programansvarlig over for Helsedirektoratet, som forvalter tilskuddsordningen.

Program for folkehelsearbeid ble etablert før regionsreformen. Vestfold fylkeskommune ble programfylke fra 2017 og deltar med satsningen Vestfold på laget.

Som eneste fylke i landet har Vestfold og Telemark fylkeskommune fått tilskuddsmidler innen ny satsing mot vold og overgrep som del av Program for folkehelsearbeid. Satsingen har fått tittelen Sammen Mot.