Oversikt over folkehelsa

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkingsfaktorer danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Det skal utarbeides et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for planlegging og styring. Fylkeskommunen og kommunene har også krav om løpende oversikt.

Fylkeskommunen gjennomfører befolkningsundersøkelser, Ungdata-kartlegginger og publiserer statistikk til kommunene.

Oversiktsdokumenter

Her finner du oversiktsdokumenter fra fylkeskommunen og kommunene i fylket:

Fylkeskommunens oversiktsdokument

Fylkeskommunen sitt oversiktsdokument gir i hovedsak et regionalt perspektiv, men viser noe kommunestatistikk for enkelte indikatorer. 

Folkehelseoversikt 2024 - compressed

Folkehelseoversikt 2024 - Fullversjon

Folkehelseoversikt 2024 - Hovedfunn

Slik lever vi i Vestfold og Telemark 2020

Vi i Vestfold 2016

Kommunens oversiktsdokument

Kommunenes egne oversiktsdokumenter er en ytterligere kilde til kunnskap om helsetilstand og ulike negative og positive faktorer som virker inn på helse for befolkningen både regionalt og mer lokalt i fylket.

Samlingen av oversiktsdokumenter her gir også ulike eksempler på oppsett og innhold for et oversiktsdokument. Dette kan være nyttig både når eksisterende dokumenter skal oppdateres eller nye folkehelseoversikter lages.

Oversiktsdokumenter:

Folkehelseoversiktien i Larvik kommune, 2023

Oversiktsdokument folkehelse Færder kommune, 2020

Folkehelseoversikt i Sandefjord kommune

Her i Horten - Oversikt over befolkningens helsetilstand og påvikriningsfaktorer

Folkehelseoversikt Holmestrand kommune, 2024

Oversiktsdokument - Folkehelse nye Tønsberg kommune

Folkehelseoversikt Vestfold 2024

Dokumentet gir kunnskap om helsetilstanden i Vestfold og de faktorene som påvirker befolkningens helse, trivsel og livskvalitet.

Folkehelseoversikt Vestfold 2024