Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkingsfaktorer danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid. Det skal utarbeides et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for planlegging og styring. Fylkeskommunen og kommunene har også krav om løpende oversikt.

Fylkeskommunen gjennomfører befolkningsundersøkelser, Ungdata-kartlegginger og publiserer statistikk til kommunene.

 

Slik lever vi i Vestfold og Telemark

Dybderapporten gir kunnskap om helsetilstanden i Vestfold og Telemark og er fylkets folkehelseoversikt.

Slik lever vi i Vestfold og Telemark