Regional plan for folkehelse

Folkehelseutfordringene krever at flere samfunnssektorer går sammen om å finne løsninger. En regional plan er et verktøy for å samordne og forplikte til felles innsats mellom kommuner, regional stat, organisasjoner og på tvers av sektorgrenser.

Regional plan for folkehelse i Vestfold i 2019-2030 beskriver utfordingsbildet, langsiktige mål og strategier:

Regional plan for folkehelse i Vestfold

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030

Handlingsprogram folkehelse - prioritert innsats

Regional plan for folkehelse har et handlingsprogram som skal mobilisere til regional innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Rullert handlingsprogam for 2024 legges ut når det er vedtatt.

Last ned Handlingsprogram for 2023 her.

Last ned Handlingsprogram for 2024 her.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 04.06.2024 kl.10:14