Publikasjoner

Her finner du alle dokumenter og publikasjoner fra Folkehelse

Fylkeskommunens oversiktsdokumenter: 

Folkehelseoversikt Vestfold 2024

Folkehelseoversikt Vestfold - Hovedfunn 2024

Slik lever vi i Vestfold og Telemark 2020

Vi i Vestfold - Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2016

 

Regional plan folkehelse og handlingsprogram:

Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019 - 2030

Handlingsprogram folkehelse 2023

 

Ungdata i Vestfold:

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Ungdata-rapport 2017 i Vestfold

God psykisk helse og lite skolestress - sammenhenger i Ungdata. Ung i Vestfold 2017

Ung i Vestfold 2013

Ungdata pluss i Vestfold og Telemark - Resultater fra første datainnsamling 2023

 

Liv og røre:

Liv og røre i grunnskole, Veileder 2024

Liv og røre i grunnskole, Veileder 2021

Liv og røre i videregående opplæring, Veileder 2023

Liv og røre i videregående opplæring, Veileder 2021

 

Folkehelseundersøkelsen:

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 2021

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark - Vedlegg 2021

Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder 

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel 2015

Vestfold: helse og tivsel i 2015/2016 vs. 2021

 

Nærmiljø og lokalsamfunn:

Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Vestfold fylke

Sosial bærekreaft i planlegging og på kart, Erfaringsrapport

 

Andre relevante dokumenter: 

Program for folkehelsearbeid, Status 2019

Skadedataprosjektet - En rapport med resultater og erfaringer fra prosjektperioden

Strategiplan for videregående opplæring 2021 - 2025

Publisert:

06.05.2024

Oppdatert:

16.05.2024 kl.12:50