Nærmiljø og lokalsamfunn

Gode nærmiljø og lokalsamfunn er helsefremmende ressurser i folkehelsearbeidet.

Folkehelseloven pålegger kommunene å forebygge skader og ulykker, og systematisk, kunnskapsbasert over tid gir resultater. Folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal til sammen sikre at det tas folkehelsehensyn i kommunal planlegging.