Trygge lokalsamfunn

Folkehelseloven pålegger kommunene å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn er en modell og metode for skade- og ulykkesforebyggende arbeid. Denne måten å jobbe å har vist seg å bidra til en styrket og systematisk innsats som skaper trygghet for innbyggerne.

Nettverk og sertifisering

Fylkeskommunen samler relevante aktører og tilrettelegge for samarbeid. Fylkesmannen, Statens vegvesen, Vestfold politidistrikt og Trygg Trafikk møtes jevnlig. Det er kommunene som er arenaen for utvikling av trygge lokalsamfunn. Flere kommuner i Vestfold som allerede er sertifisert og deltar med sin TL-koordinator i nettverket. 

Det er Skadeforebyggende forum som administrer Trygge lokalsamfunn og et nasjonalt nettverk. Skadeforebyggende forum er en uavhengig ideell medlemsorganisasjon, som sertifiserer kommuner som Trygge lokalsamfunn.

Tilretteleggingen overfor kommunene består i kompetanseoverføring og erfaringsdeling i nettverk, tilbud om veiledning i sertifiseringsprosessen, samt å utarbeide bedre kunnskapsgrunnlag gjennom statistikk og analyse.

Modell og metode

Skadeforebyggende forum har utviklet veiledningsmateriell og verktøy for metoden, som består av 8 trinn. Transportøkonomisk institutt har evaluert modellen i bruk Vestfold etter 10 år, og oppsummerer slik: Fundamentet er god forankring i politikk, forvaltning og befolkning. Funksjonen er godt samarbeid i nyttige nettverk.

https://www.skafor.org/trygge-lokalsamfunn/

 

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 30.01.2024 kl.14:00

Anne Slåtten
Folkehelserådgiver